Zapraszamy

przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin (Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów), przewodniczących KRPA, pełnomocników ds. profilaktyki i RPA, członków i kandydatów na członków KRPA,

członków Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, nauczycieli, pracowników punktów konsultacyjnych oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia na:

czternastą edycję warsztatów szkoleniowych pn. 

ZADANIA I KOMPETENCJE CZŁONKÓW GMINNYCH KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ CZŁONKÓW ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I GRUP ROBOCZYCH.

ROLA SAMORZĄDÓW GMIN W NOWOCZESNYM PRZECIWDZIAŁANIU UZALEŻNIENIOM ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY.

NOWOŚĆ – Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w wersji WORD niezbędne autorskie druki do pracy w GKRPA (procedura zobowiązania do leczenia odwykowego plus kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych po wprowadzeniu z dniem 30.04.2018 r. Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców) i ZI (Regulamin działania ZI i wszystkie niezbędne druki w procedurze NK).

 warsztaty odbędą się w dniach

          22–25 listopada 2020 r. w czterogwiazdkowym Hotelu “PARYSKI” ****

ul. Paryskich 15, 34-500 Zakopane

Więcej o warsztatach>>>

NOWOŚĆ!

Szkolenia z zakresu dietetyki – zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia, warsztaty żywieniowe i kulinarne

(polecane szczególnie dla osób starszych, niepełnosprawnych, opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży)

Szanowni Państwo,

Model żywienia, który stosujemy na co dzień w znacznym stopniu wpływa na nasze zdrowie, a błędy, które popełniamy w żywieniu dziś mogą przynieść katastrofalne skutki w przyszłości. Mówi się, że nawet 11 milionów zgonów rocznie spowodowane jest nieprawidłowym sposobem żywienia. Dlatego istnieje ogromna potrzeba edukacji społeczeństwa w tym zakresie z naciskiem na konkretne grupy (m.in. seniorzy, dzieci i młodzież, osoby sprawujące opiekę nad innymi).

Niestety środki masowego przekazu często przekazują wiedzę nierzetelną, niepopartą żadnymi badaniami, a wiele oferowanych w Internecie szkoleń prowadzą osoby, które uzyskały tytuł dietetyka na podstawie krótkiego kursu. Dietetyka jest dziedziną nauki, która stale się zmienia, ewoluuje, dziedziną, którą trzeba zgłębiać z wielu różnorakich stron (także od strony klinicznej). Nieświadomość żywieniowa, stosowanie rygorystycznych, niskokalorycznych diet, a także podążanie za niebezpiecznymi nowinkami żywieniowymi może być bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia.

Oferujemy Państwu szkolenia z zakresu prawidłowego żywienia – teoretyczne oraz praktyczne…

Więcej na stronie>>>

WRACAMY DO NORMALNOŚCI

SZANOWNI  PAŃSTWO!

          Niestety okres pandemii nie zatrzymał przemocy dokonywanej w naszych rodzinach. W dniu 30 kwietnia Sejm RP uchwalił nową tzw. Ustawę antyprzemocową, która zmienia zapisy m.in. Kodeksu postępowania cywilnego, Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Ustawy o Policji i innych. Ustawa te daje bardzo duże uprawnienia funkcjonariuszom Policji i Żandarmerii Wojskowej w stosunku do sprawców przemocy w rodzinie. Ustawa wejdzie w życie najprawdopodobniej na przełomie listopada i grudnia 2020 roku (w chwili obecnej oczekuje na podpis Prezydenta RP).

          Wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom i wprowadzanym zmianom prawnym i już dziś proponujemy szkolenia na lato i jesień 2020 roku z powyższego zakresu. W końcu, kto je lepiej zrealizuje jak praktycy pracujący w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – emerytowani Oficerowie Policji.

Szczegóły w załączeniu>>> 

Szanowni Państwo!

W związku z aktualną sytuacją w Polsce i na świecie, związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, XIII edycję warsztatów w Zakopanem jesteśmy zmuszeni odwołać i przenieść na inny termin, tj. 27-30 września 2020 roku.

Przepraszamy wszystkich Państwa, a szczególnie te osoby, które już się zapisały na szkolenie. Państwa zdrowie jest dla nas najważniejsze. Wyrażamy nadzieję, że w późniejszym terminie wszyscy spotkamy się w tym samym miejscu.

Pozdrawiam i zapraszam do współpracy:

M-M Marek Mudant

 

Szanowni Państwo

Za nami kolejny rok realizacji szkoleń na terenie całego kraju. Firma M-M Marek Mudant w ciągu czterech lat zrealizowała kilkaset szkoleń dla różnych grup zawodowych na terenie całego kraju. Nasze szkolenia realizują tylko i wyłącznie praktycy pracujący w obszarach przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień (specjaliści, prawnicy, psycholodzy, funkcjonariusze Policji, terapeuci).

W 2019 roku zrealizowaliśmy wiele szkoleń wyjazdowych m.in. w Zakopanem, Kątach Rybackich oraz innych miejscach wskazanych przez Zamawiających.  W ramach współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej zrealizowaliśmy bezpłatne szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z terenu województwa mazowieckiego. Realizowaliśmy również szkolenia dofinansowane m.in. z KFS i z Funduszu Sprawiedliwości.  Ale na tym nie poprzestajemy. Na przyszły 2020 rok planujemy kolejne edycje podobnych szkoleń – być może odbędą się również w Państwa miejscowości. Odbędą się też kolejne edycje szkoleń wyjazdowych nie tylko w Zakopanem, ale również nad morzem, na Mazurach i w innych urokliwych miejscach naszego kraju.

Staramy się wychodzić naprzeciw Państwa oczekiwaniom i prośbom. Dlatego w 2020 roku wprowadzamy w naszej ofercie nowość – szkolenia m.in. dla seniorów, dzieci i młodzieży z zakresu dietetyki oraz prawidłowych wzorców żywieniowych. Ale o tym wkrótce. Proszę uważnie śledzić naszą stronę internetową.

Oczywiście pozostajemy otwarci również na wszelkie inne Państwa sugestie. Jeżeli w naszej ofercie nie ma szkolenia, które Państwa interesuje, prosimy o zgłaszanie swoich zapotrzebowań. Jesteśmy otwarci na nowe propozycje, prosimy tylko o bezpośredni kontakt, podczas którego omówimy zakres oraz warunki szkolenia.

Z wyrazami szacunku…

                                                      Marek Mudant

 

Serdecznie zapraszam do współpracy!

Oferuję szeroki zakres szkoleń i warsztatów dla wielu podmiotów, firm, instytucji oraz wszystkich rodzajów szkół. Specjalizujemy się w szkoleniach i warsztatach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Zespoły Interdyscyplinarne, Grupy Robocze, inne podmioty a także prowadzimy warsztaty i konsultacje indywidualne dla osób doznających przemocy w rodzinie), z zakresu profilaktyki uzależnień – alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne tzw. „dopalacze”, przemoc i agresja rówieśnicza, cyberprzemoc (zajęcia dla pedagogów, nauczycieli, psychologów, dzieci, młodzieży, rodziców), a także realizujemy szkolenia dla członków i kandydatów na członków M/GKRPA oraz dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również szkolenia z zakresu bhp i p-poż, szkolenia z psychologiem z zakresu komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem oraz szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego, szkolenia dla pracowników socjalnych z zakresu postępowania z agresywnym klientem z podstawowym kursem samoobrony i wiele innych. Szczegółowy wykaz szkoleń i warsztatów z przykładowymi Harmonogramami znajdziecie Państwo w zakładce „Oferta – Harmonogramy szkoleń”.

Ponadto wszelkie nowe produkty (szkolenia, warsztaty), jak również promocje, wydarzenia, aktualności na bieżąco prezentowane są w zakładce „Aktualności – nowości”. Już od września 2017 roku nowa i bogatsza oferta szkoleniowa dla szkół (uczniowie, nauczyciele i rodzice).

Firma współpracuje z wieloma trenerami z terenu całego kraju. Naszym atutem jest przede wszystkim doświadczenie. Jesteśmy praktykami z wieloletnim doświadczeniem. Każdy z trenerów posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów. W zakładce „Koordynatorzy” możecie Państwo zapoznać się z sylwetkami współpracujących z firmą trenerów.

Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą, która nie korzysta z żadnych pośredników. Szkolenia są u nas tańsze średnio o 50 % niż w innych firmach szkoleniowych. Sukcesywnie wprowadzamy nowe produkty – nowe szkolenia i warsztaty. Wystarczy śledzić naszą stronę.

Uczestnikom szkoleń i warsztatów zapewniamy autorskie materiały szkoleniowe (wersja papierowa i elektroniczna – płyta CD), indywidualne konsultacje, zaświadczenia o odbyciu szkolenia, serwis kawowy.

Zapraszam do współpracy!

                                                    Marek Mudant