Szanowni Państwo.

Z uwagi na przedłużający się okres pandemii oraz w związku z zapytaniami z terenu kraju, firma M-M Marek Mudant wychodzi z propozycją szkoleń online dla przewodniczących, pełnomocników, członków i kandydatów na członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pt. „Podstawowe zadania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- przegląd i praktyczne omówienie”.

Szkolenie będzie odbywać się według załączonego Harmonogramu. Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione wszystkie niezbędne druki przydatne w pracy członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zarówno dotyczące procedury zobowiązania do leczenia, kontroli przedsiębiorców, jak również dot. pozyskiwania środków z budżetu KRPA.

Terminy szkoleń na luty 2021 roku: 5 lutego 2021 roku – godz. 9.00 – 14.00 plus godzina konsultacji online.

Więcej na stronie http://mmszkolenia.edu.pl/?p=617

Szanowni Państwo! Nowy Rok – nowe wyzwania przed nami!

Okres pandemii i obowiązującej obecnie kwarantanny narodowej nie sprzyja bezpieczeństwu rodzin, szczególnie rodzin uwikłanych w przemoc domową. W ostatnim kwartale 2020 roku w mediach słyszeliśmy o kilkunastu tragicznych zdarzeniach z udziałem dzieci, które w wyniku doznawanej przemocy w rodzinie od osób najbliższych zapłaciły największą cenę – ŻYCIE.

Mając powyższe na uwadze firma M-M Marek Mudant w I kwartale 2021 roku proponuje dwa nowe tematy szkoleń w formie on-line:

  1. Dziecko krzywdzone – procedury odebrania dziecka z rodziny, w tym procedura w związku z przemocą w rodzinie na podstawie art. 12 a Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
  2. Dokumentacja Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych – jak pomyślnie przejść kontrolę zewnętrzną w ZI. Tworzenie, realizacja, ewaluacja i monitoring Gminnych/Miejskich/Powiatowych Programów Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Więcej na stronie http://mmszkolenia.edu.pl/?p=611

 

Szanowni Państwo

            Od dnia dzisiejszego, tj. 30 listopada 2020 roku, obowiązuje tzw. Ustawa antyprzemocowa. Dopiero w dniu 27 listopada 2020 roku ukazało się w Dzienniku Ustaw poz. 2106 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25 listopada 2020 roku w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia (Rozporządzenie w załączniku). Pozostałe Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony  Narodowej, które dotyczą funkcjonariuszy Policji i Żandarmerii Wojskowej również ukazały się w Dzienniku Ustaw i obowiązują od dnia 30 listopada 2020 r.

            Jako wieloletni praktyk – specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – proponuję szczegółowo zapoznać się z w/w Rozporządzeniem i załącznikiem do niego. Formularze wniosku  o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia … będą nieodpłatnie udostępniane na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości i Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, na stronach internetowych sądów powszechnych oraz w budynkach sądów okręgowych i sądów rejonowych.

            W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom doznającym przemocy uważam, że w/w Formularz powinien stać się jednym z podstawowych druków używanych przez członków grup roboczych oraz pracowników służb i instytucji zobowiązanych Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy do realizacji procedury „Niebieskie Karty”.

            W związku z obostrzeniami na terenie całego kraju, firma M-M Marek Mudant od miesiąca listopada organizuje szkolenia online za pomocą wideokonferencji, które w bardzo precyzyjny sposób przybliżają założenia w/w Ustawy antyprzemocowej. Szczegóły poniżej.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości>>>

NOWOŚĆ!

Szkolenia z zakresu dietetyki – zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia, warsztaty żywieniowe i kulinarne

(polecane szczególnie dla osób starszych, niepełnosprawnych, opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży)

Szanowni Państwo,

Model żywienia, który stosujemy na co dzień w znacznym stopniu wpływa na nasze zdrowie, a błędy, które popełniamy w żywieniu dziś mogą przynieść katastrofalne skutki w przyszłości. Mówi się, że nawet 11 milionów zgonów rocznie spowodowane jest nieprawidłowym sposobem żywienia. Dlatego istnieje ogromna potrzeba edukacji społeczeństwa w tym zakresie z naciskiem na konkretne grupy (m.in. seniorzy, dzieci i młodzież, osoby sprawujące opiekę nad innymi).

Niestety środki masowego przekazu często przekazują wiedzę nierzetelną, niepopartą żadnymi badaniami, a wiele oferowanych w Internecie szkoleń prowadzą osoby, które uzyskały tytuł dietetyka na podstawie krótkiego kursu. Dietetyka jest dziedziną nauki, która stale się zmienia, ewoluuje, dziedziną, którą trzeba zgłębiać z wielu różnorakich stron (także od strony klinicznej). Nieświadomość żywieniowa, stosowanie rygorystycznych, niskokalorycznych diet, a także podążanie za niebezpiecznymi nowinkami żywieniowymi może być bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia.

Oferujemy Państwu szkolenia z zakresu prawidłowego żywienia – teoretyczne oraz praktyczne…

Więcej na stronie>>>

WRACAMY DO NORMALNOŚCI

SZANOWNI  PAŃSTWO!

          Niestety okres pandemii nie zatrzymał przemocy dokonywanej w naszych rodzinach. W dniu 30 kwietnia Sejm RP uchwalił nową tzw. Ustawę antyprzemocową, która zmienia zapisy m.in. Kodeksu postępowania cywilnego, Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Ustawy o Policji i innych. Ustawa te daje bardzo duże uprawnienia funkcjonariuszom Policji i Żandarmerii Wojskowej w stosunku do sprawców przemocy w rodzinie. Ustawa wejdzie w życie najprawdopodobniej na przełomie listopada i grudnia 2020 roku (w chwili obecnej oczekuje na podpis Prezydenta RP).

          Wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom i wprowadzanym zmianom prawnym i już dziś proponujemy szkolenia na lato i jesień 2020 roku z powyższego zakresu. W końcu, kto je lepiej zrealizuje jak praktycy pracujący w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – emerytowani Oficerowie Policji.

Szczegóły w załączeniu>>> 

 

Szanowni Państwo

Za nami kolejny rok realizacji szkoleń na terenie całego kraju. Firma M-M Marek Mudant w ciągu czterech lat zrealizowała kilkaset szkoleń dla różnych grup zawodowych na terenie całego kraju. Nasze szkolenia realizują tylko i wyłącznie praktycy pracujący w obszarach przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień (specjaliści, prawnicy, psycholodzy, funkcjonariusze Policji, terapeuci).

W 2019 roku zrealizowaliśmy wiele szkoleń wyjazdowych m.in. w Zakopanem, Kątach Rybackich oraz innych miejscach wskazanych przez Zamawiających.  W ramach współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej zrealizowaliśmy bezpłatne szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z terenu województwa mazowieckiego. Realizowaliśmy również szkolenia dofinansowane m.in. z KFS i z Funduszu Sprawiedliwości.  Ale na tym nie poprzestajemy. Na przyszły 2020 rok planujemy kolejne edycje podobnych szkoleń – być może odbędą się również w Państwa miejscowości. Odbędą się też kolejne edycje szkoleń wyjazdowych nie tylko w Zakopanem, ale również nad morzem, na Mazurach i w innych urokliwych miejscach naszego kraju.

Staramy się wychodzić naprzeciw Państwa oczekiwaniom i prośbom. Dlatego w 2020 roku wprowadzamy w naszej ofercie nowość – szkolenia m.in. dla seniorów, dzieci i młodzieży z zakresu dietetyki oraz prawidłowych wzorców żywieniowych. Ale o tym wkrótce. Proszę uważnie śledzić naszą stronę internetową.

Oczywiście pozostajemy otwarci również na wszelkie inne Państwa sugestie. Jeżeli w naszej ofercie nie ma szkolenia, które Państwa interesuje, prosimy o zgłaszanie swoich zapotrzebowań. Jesteśmy otwarci na nowe propozycje, prosimy tylko o bezpośredni kontakt, podczas którego omówimy zakres oraz warunki szkolenia.

Z wyrazami szacunku…

                                                      Marek Mudant

 

Serdecznie zapraszam do współpracy!

Oferuję szeroki zakres szkoleń i warsztatów dla wielu podmiotów, firm, instytucji oraz wszystkich rodzajów szkół. Specjalizujemy się w szkoleniach i warsztatach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Zespoły Interdyscyplinarne, Grupy Robocze, inne podmioty a także prowadzimy warsztaty i konsultacje indywidualne dla osób doznających przemocy w rodzinie), z zakresu profilaktyki uzależnień – alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne tzw. „dopalacze”, przemoc i agresja rówieśnicza, cyberprzemoc (zajęcia dla pedagogów, nauczycieli, psychologów, dzieci, młodzieży, rodziców), a także realizujemy szkolenia dla członków i kandydatów na członków M/GKRPA oraz dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również szkolenia z zakresu bhp i p-poż, szkolenia z psychologiem z zakresu komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem oraz szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego, szkolenia dla pracowników socjalnych z zakresu postępowania z agresywnym klientem z podstawowym kursem samoobrony i wiele innych. Szczegółowy wykaz szkoleń i warsztatów z przykładowymi Harmonogramami znajdziecie Państwo w zakładce „Oferta – Harmonogramy szkoleń”.

Ponadto wszelkie nowe produkty (szkolenia, warsztaty), jak również promocje, wydarzenia, aktualności na bieżąco prezentowane są w zakładce „Aktualności – nowości”. Już od września 2017 roku nowa i bogatsza oferta szkoleniowa dla szkół (uczniowie, nauczyciele i rodzice).

Firma współpracuje z wieloma trenerami z terenu całego kraju. Naszym atutem jest przede wszystkim doświadczenie. Jesteśmy praktykami z wieloletnim doświadczeniem. Każdy z trenerów posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów. W zakładce „Koordynatorzy” możecie Państwo zapoznać się z sylwetkami współpracujących z firmą trenerów.

Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą, która nie korzysta z żadnych pośredników. Szkolenia są u nas tańsze średnio o 50 % niż w innych firmach szkoleniowych. Sukcesywnie wprowadzamy nowe produkty – nowe szkolenia i warsztaty. Wystarczy śledzić naszą stronę.

Uczestnikom szkoleń i warsztatów zapewniamy autorskie materiały szkoleniowe (wersja papierowa i elektroniczna – płyta CD), indywidualne konsultacje, zaświadczenia o odbyciu szkolenia, serwis kawowy.

Zapraszam do współpracy!

                                                    Marek Mudant