Uwaga!!!

Zapraszamy na szkolenie wyjazdowe dla ZI i KRPA w Zakopanem X i XI 2019 r.

Zapraszamy

przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin (Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów), przewodniczących KRPA, pełnomocników ds. profilaktyki i RPA, członków i kandydatów na członków KRPA, członków Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, nauczycieli, pracowników punktów konsultacyjnych oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia na:

dwunastą i trzynastą edycję warsztatów szkoleniowych pn.

ZADANIA I KOMPETENCJE CZŁONKÓW GMINNYCH KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ CZŁONKÓW ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I GRUP ROBOCZYCH

ROLA SAMORZĄDÓW GMIN W NOWOCZESNYM PRZECIWDZIAŁANIU UZALEŻNIENIOM ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY

NOWOŚĆ – Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w wersji WORD niezbędne autorskie druki do pracy w GKRPA (procedura zobowiązania do leczenia odwykowego plus kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych po wprowadzeniu z dniem 30.04.2018 r. Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców) i ZI  (Regulamin działania ZI i wszystkie niezbędne druki w procedurze NK)

Więcej o szkoleniach>>>

Bezpłatne szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z terenu województwa mazowieckiego – nabór na 8 jednodniowych szkoleń prowadzonych na terenie województwa mazowieckiego

(listy osób zakwalifikowanych)

Szanowni Państwo

            Serdecznie zapraszam członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z terenu województwa mazowieckiego do udziału w szkoleniu, podczas którego zostaną omówione m.in. procedura Niebieskiej Karty, różnice w pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, sytuacje niestandardowe w procedurze Niebieskiej Karty, procedura odebrania dziecka z rodziny w związku z przemocą w rodzinie a także aspekty dotyczące ochrony danych osobowych w procedurze Niebieskiej Karty. Szczegółowy harmonogram szkolenia w załączeniu. Szkolenie trwa 7 godzin dydaktycznych.

            Szkolenie w całości sfinansowane jest ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (uczestnicy szkolenia pokrywają jedynie koszty związane z dojazdem na szkolenie). Dla każdego uczestnika oprócz materiałów szkoleniowych i zaświadczenia przewidziany jest serwis kawowy oraz posiłek – jedno ciepłe drugie danie obiadowe.

Więcej o szkoleniu>>>

UWAGA – wkrótce 11. edycja warsztatów szkoleniowych w Zakopanem!

NAJTAŃSZE wyjazdowe szkolenia dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych!!!

Zapraszamy

przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin (Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów), przewodniczących KRPA, pełnomocników ds. profilaktyki i RPA, członków i kandydatów na członków KRPA,

członków Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, nauczycieli, pracowników punktów konsultacyjnych oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia na:

jedenastą edycję warsztatów szkoleniowych pn.

ZADANIA I KOMPETENCJE CZŁONKÓW GMINNYCH KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ CZŁONKÓW ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I GRUP ROBOCZYCH.

ROLA SAMORZĄDÓW GMIN W NOWOCZESNYM PRZECIWDZIAŁANIU UZALEŻNIENIOM ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY.

Dialog motywujący w pracy ZI i GKRPA.

Superwizja i profilaktyka wypalenia zawodowego pracowników służb pomocowych.

NOWOŚĆ – Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w wersji WORD niezbędne autorskie druki do pracy w GKRPA (procedura zobowiązania do leczenia odwykowego plus kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych po wprowadzeniu z dniem 30.04.2018 r. Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców) i ZI (Regulamin działania ZI i wszystkie niezbędne druki w procedurze NK).

Więcej o szkoleniu na stronie>>>

„Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – kompendium wiedzy z zakresu działalności KRPA ”

          Szkolenie m.in. dla nowych członków KRPA

          W związku z wprowadzonymi zmianami w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, M-M Marek MUDANT przesyła Państwu ofertę szkolenia dla członków KRPA połączonego wraz ze szkoleniem dla sprzedawców oraz właścicieli punktów sprzedaży alkoholu z możliwością powiązania szkoleń z ościennymi gminami. Po wyborach samorządowych 2018 r. w wielu gminach zmieniły się w składach osobowych Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (doszli nowi członkowie lub zmieniły się całe składy).

Dlatego wychodząc Państwu oczekiwaniom przygotowaliśmy n/w Oferty szkoleń dla członków KRPA i sprzedawców napojów alkoholowych.

Więcej o szkoleniu>>>

Serdecznie zapraszam do współpracy!

Oferuję szeroki zakres szkoleń i warsztatów dla wielu podmiotów, firm, instytucji oraz wszystkich rodzajów szkół. Specjalizujemy się w szkoleniach i warsztatach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Zespoły Interdyscyplinarne, Grupy Robocze, inne podmioty a także prowadzimy warsztaty i konsultacje indywidualne dla osób doznających przemocy w rodzinie), z zakresu profilaktyki uzależnień – alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne tzw. „dopalacze”, przemoc i agresja rówieśnicza, cyberprzemoc (zajęcia dla pedagogów, nauczycieli, psychologów, dzieci, młodzieży, rodziców), a także realizujemy szkolenia dla członków i kandydatów na członków M/GKRPA oraz dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również szkolenia z zakresu bhp i p-poż, szkolenia z psychologiem z zakresu komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem oraz szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego, szkolenia dla pracowników socjalnych z zakresu postępowania z agresywnym klientem z podstawowym kursem samoobrony i wiele innych. Szczegółowy wykaz szkoleń i warsztatów z przykładowymi Harmonogramami znajdziecie Państwo w zakładce „Oferta – Harmonogramy szkoleń”.

Ponadto wszelkie nowe produkty (szkolenia, warsztaty), jak również promocje, wydarzenia, aktualności na bieżąco prezentowane są w zakładce „Aktualności – nowości”. Już od września 2017 roku nowa i bogatsza oferta szkoleniowa dla szkół (uczniowie, nauczyciele i rodzice).

Firma współpracuje z wieloma trenerami z terenu całego kraju. Naszym atutem jest przede wszystkim doświadczenie. Jesteśmy praktykami z wieloletnim doświadczeniem. Każdy z trenerów posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów. W zakładce „Koordynatorzy” możecie Państwo zapoznać się z sylwetkami współpracujących z firmą trenerów.

Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą, która nie korzysta z żadnych pośredników. Szkolenia są u nas tańsze średnio o 50 % niż w innych firmach szkoleniowych. Sukcesywnie wprowadzamy nowe produkty – nowe szkolenia i warsztaty. Wystarczy śledzić naszą stronę.

Uczestnikom szkoleń i warsztatów zapewniamy autorskie materiały szkoleniowe (wersja papierowa i elektroniczna – płyta CD), indywidualne konsultacje, zaświadczenia o odbyciu szkolenia, serwis kawowy.

Zapraszam do współpracy!

                                                    Marek Mudant