Szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych – wzrost wpływów z tzw. „korkowego”

„SATYSFAKCJA GWARANTOWANA”

Nasze szkolenia prowadzone przez bardzo doświadczonych trenerów posiadających wiedzę z zakresu kontroli i audytu przy wykorzystaniu oryginalnych metod szkoleniowych zapewnią Państwu wzrost wpływów do Waszych budżetów. Kontrole Najwyższej Izby Kontroli w latach ubiegłych wykazały, że sprzedawcy celowo zaniżają kwotę oświadczeń wartości sprzedaży napojów alkoholowych za poprzedni rok, a co za tym idzie pomniejszają wpływy do budżetów samorządów terytorialnych z tzw. „korkowego”. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie szkolenia przed upływem terminów złożenia oświadczeń przez przedsiębiorców o wartości sprzedaży alkoholu za poprzedni rok.

Alkohol stanowi we współczesnym świecie jedno z największych zagrożeń społecznych. Jego nadużywanie powoduje szereg poważnych problemów i zwiększa ryzyko wystąpienia wielu niebezpiecznych sytuacji, takich jak nieszczęśliwe wypadki, konflikty z prawem czy niechciane kontakty seksualne. W wielu przypadkach do takiego stanu rzeczy przyczyniają się osoby sprzedające alkohol nieletnim czy nietrzeźwym. Mogą one przy tym działać zarówno powodowane chęcią zwiększania swojego zysku, jak też po prostu z braku stosownej wiedzy. W obu przypadkach skutki ich nieetycznego bądź lekkomyślnego zachowania niekorzystnie odbijają się na całej lokalnej społeczności.

Z myślą o bezpieczeństwie w Państwa gminie/mieście przygotowaliśmy więc dwie propozycje szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych, właścicieli i pracowników sklepów, pubów, restauracji, barów, stacji benzynowych oraz wszystkich pozostałych punktów, które posiadają wydaną przez gminę/miasto koncesję na sprzedaż alkoholu. Podczas szkolenia wykorzystujemy najnowsze pomoce edukacyjne (film, prezentacja multimedialna, alkogogle – obrazujące zachowanie się człowieka pod wpływem alkoholu). Po ukończonym spotkaniu sprzedawcy otrzymują certyfikaty (zaświadczenia) ukończenia szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Wariant I – szkolenia stacjonarne w siedzibach urzędów miast i gmin (do 30 uczestników):

 1. Szkolenie 2 godziny dydaktyczne – cena 1.000 zł (cena obejmuje materiały informacyjne oraz zaświadczenia).
 2. Szkolenie 3 godziny dydaktyczne – cena 1.200 zł.
 3. Szkolenie 4 godziny dydaktyczne – cena 1.400 zł.

Program szkolenia stacjonarnego dla przedsiębiorców i właścicieli sklepów, lokali gastronomicznych sprzedających i podających napoje alkoholowe:

 1. Mechanizmy oddziaływania alkoholu na organizm człowieka: czym jest alkohol, jakie są krótko i długoterminowe skutki jego zażywania, kiedy mówimy o chorobie alkoholowej.
 2. Szkody wynikające ze spożywania alkoholu przez nieletnich, nietrzeźwych i kobiety w ciąży.
 3. Aspekty prawne związane ze sprzedażą alkoholu (np. art. 15, art. 43), dotyczące m.in. sprzedaży nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt i pod zastaw.
 4. Warunki korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 5. Sytuacje, w których sprzedawca może zostać pozbawiony koncesji.
 6. Reklama i promocja napojów alkoholowych – obowiązki sprzedawców i przedsiębiorców.
 7. Ćwiczenie praktycznych umiejętności rozpoznawania wieku oraz braku trzeźwości kupujących alkohol.
 8. Poszukiwanie skutecznych sposobów odmawiania nieletnim i nietrzeźwym klientom.
 9. Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości wprowadzone z dniem 01.01.2016 r. – uprawnienia i obowiązki wynikające ze zmian dla przedsiębiorców. Analiza projektu nowelizacji ustawy.
 10. Uprawnienia i obowiązki sprzedawców wynikające z w/w ustawy.
 11. Zakazy i nakazy dot. sprzedaży napojów alkoholowych.
 12. Odpowiedzialność karna sprzedawców za naruszanie przepisów w/w ustawy.
 13. Kontrole przedsiębiorców dokonywane przez NIK, GKRPA i inne instytucje – obowiązki, uprawnienia i omówienie najczęstszych naruszeń przepisów (w tym zaniżanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych) – omówienie obowiązków kontrolowanego.
 14. Badania ankietowe i statystyka dot. naruszania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
 15. Pytania do eksperta, podsumowanie szkolenia, rozdanie indywidualnych certyfikatów.

MIEJSCE: wyznaczone przez Zamawiającego

CEL: Szkolenie ma za zadanie uzmysłowić właścicielom punktów sprzedaży oraz sprzedawcom skalę odpowiedzialności wynikającą z posiadania zezwolenia na sprzedaż alkoholu, poprzez poznanie praw i obowiązków na nich spoczywających. Uczestnicy dowiedzą się jak radzić sobie w sytuacjach trudnych.

Wariant II – szkolenia w punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

Oferujemy Państwu również indywidualne/terenowe szkolenia bezpośrednio w punktach sprzedaży alkoholu/tytoniu wg harmonogramu przesłanego przez zamawiającego. Zaletą takiej formy szkolenia jest przede wszystkim czas, który oszczędzają przedsiębiorcy. Szkolenie odbywa się bezpośrednio w miejscu pracy sprzedawcy. Jest doskonałą alternatywą, kiedy ciężko jest zaprosić sprzedawców z całej gminy/miasta w jedno miejsce w tym samym czasie. Dla ludzi zabieganych jest to forma idealna, ze względu na konkretne informacje przekazane w krótkim czasie (ok. 15-30 minut). Potwierdzeniem wykonania usługi będzie lista z odbytych wizyt w placówkach sprzedających napoje alkoholowe, potwierdzona podpisem właściciela placówki, sprzedawcy lub innej osoby uprawnionej.

Program szkolenia indywidualnego/terenowego bezpośrednio w punktach sprzedaży napojów alkoholowych:

 1. Aspekty prawne związane ze sprzedażą alkoholu (np. art. 15, art. 43), dotyczące m.in. sprzedaży nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt i pod zastaw; obowiązków wynikających z posiadania zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz możliwości jej utraty.
 2. Szkody wynikające ze spożywania alkoholu przez nieletnich, nietrzeźwych i kobiety w ciąży.
 3. Rozpoznawanie osób i sytuacji, w których nie powinno się sprzedawać alkoholu.
 4. Skuteczne sposoby odmawiania sprzedaży alkoholu nietrzeźwym i nieletnim.
 5. Sprzedaż wyrobów tytoniowych nieletnim – konsekwencje.

MIEJSCE: w punkcie sprzedaży wyznaczonym przez Zamawiającego

CZAS TRWANIA/CENA: ok. 15-30 minut w każdym z punktów sprzedaży/podawania napojów alkoholowych.

CENA: w zależności od ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych (średnio od 50 do 100 zł za jeden punkt sprzedaży/podawania napojów alkoholowych).

LICZBA UCZESTNIKÓW: sprzedawcy i właściciel danego punktu sprzedaży.

CEL: Szkolenie ma na celu podniesienie wiedzy i świadomości pracowników sklepów i lokali z zakresu regulacji prawnych; rozwiązywania problemów z jakimi spotykają się na co dzień w trakcie podawania alkoholu oraz wypracowanie dobrych wzorców odpowiedzialnej sprzedaży tego produktu, jak również ograniczenie przykrych konsekwencji nadmiernego, nieodpowiedzialnego spożywania alkoholu.

PONADTO PROPONUJEMY PAŃSTWU SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na temat: „Kompendium wiedzy z zakresu kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.” (Harmonogram szkolenia w załączeniu)

CZAS SZKOLENIA: 4 godziny dydaktyczne.

MIEJSCE SZKOLENIA: wyznaczone przez Zamawiającego.

CEL: Po naszym szkoleniu zdobędziecie Państwo odpowiednią wiedzę dot. przeprowadzenia kontroli punktów sprzedaży/podawania napojów alkoholowych. Zostaną omówione krok po kroku poszczególne elementy kontroli, w tym szczególnie kontrola składanych przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

NOWOŚĆ: Podczas szkolenia zostaną przedstawione i omówione zmiany przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2017 roku. Jesteśmy firmą szkoleniową, która przedstawia szczegółowe zmiany w w/w Ustawie.

SPECJALNA PROMOCJA: W przypadku zamówienia szkolenia dla sprzedawców w dowolnej formie (od 2 do 4 godzin dydaktycznych) – szkolenie dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – tylko 1.000 zł.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT OFEROWANYCH PRZEZE MNIE
SZKOLEŃ ORAZ WARSZTATÓW ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE
INETERNETOWEJ: www.mmszkolenia.edu.pl

 

                      Z poważaniem:
mgr Marek Mudant
(Specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Certyfikat                                Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rady ds.                                Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie)

M-M Marek MUDANT 

07-110 Grębków

ul. Siedlecka 11

NIP 824-102-70-45

REGON: 364236746

tel: 793-080-056

mail; marekmudant@wp.pl

lub mmszkolenia@o2.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii harmonogramy szkoleń, nowości i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.