Uwaga!!! Zapraszamy na szkolenie wyjazdowe dla ZI i KRPA w Zakopanem X i XI 2019 r.

Zapraszamy

przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin (Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów), przewodniczących KRPA, pełnomocników ds. profilaktyki i RPA, członków i kandydatów na członków KRPA, członków Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, nauczycieli, pracowników punktów konsultacyjnych oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia na:

dwunastą i trzynastą edycję warsztatów szkoleniowych pn. 

ZADANIA I KOMPETENCJE CZŁONKÓW GMINNYCH KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ CZŁONKÓW ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I GRUP ROBOCZYCH

ROLA SAMORZĄDÓW GMIN W NOWOCZESNYM PRZECIWDZIAŁANIU UZALEŻNIENIOM ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY

NOWOŚĆ – Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w wersji WORD niezbędne autorskie druki do pracy w GKRPA (procedura zobowiązania do leczenia odwykowego plus kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych po wprowadzeniu z dniem 30.04.2018 r. Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców) i ZI  (Regulamin działania ZI i wszystkie niezbędne druki w procedurze NK).

TEMATY WIODĄCE:

 1. Kompendium wiedzy z zakresu działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – szkolenie dla nowo powołanych członków GKRPA.
 2. Zmiany  w  ustawie  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi.  Nowe zadania   i obowiązki dla KRPA od stycznia 2019 r. Kompendium wiedzy z zakresu kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
 3. Sytuacje niestandardowe w procedurze Niebieskiej Karty. Jak przejść pomyślnie kontrolę zewnętrzną w Zespole Interdyscyplinarnym i Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 4. Dialog motywujący w rozmowie z osobą doznającą przemocy i osobą stosującą przemoc a także z osobą uzależnioną i współuzależnioną – nowość.
 5. Superwizja i profilaktyka wypalenia zawodowego pracowników służb pomocowych – nowość.

warsztaty odbędą się w dniach

20 – 23 października 2019 roku oraz 24 – 27 listopada 2019 roku

w Pensjonacie Sośnica

ul. Heleny Modrzejewskiej 7, 34-500 Zakopane

Sośnica*** to miejsce położone w samym centrum miasta, lecz jednocześnie w miejscu całkowicie odseparowanym od zgiełku popularnej miejscowości turystycznej. Tutaj możesz poczuć klimat spokojnego, górskiego kurortu, z którego po chwili trafisz do wylotu tatrzańskich dolin. Sośnica położona jest w cichej i spokojnej dzielnicy Zakopanego, 650 metrów od Krupówek – najsłynniejszego „deptaka” w Polsce i 300 metrów od granicy Tatrzańskiego Parku Narodowego, z doskonałym widokiem na Giewont. Do dyspozycji uczestników szkolenia basen, sauna i siłownia. Dokładny opis Hotelu Sośnica znajdziecie Państwo w załączniku.

Proponowane szkolenie przygotowane jest m.in. w oparciu o opracowany przez PARPA „Ramowy program podstawowego szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” rekomendowanym, jako niezbędne przygotowanie dla członków GKRPA do wykonywania zadań przewidzianych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

TRENERZY

Agnieszka Olszewska – prawniczka, prawniczka kanonistka, mediatorka rodzinna, trenerka szkoleniowa, superwizorka przemocy w rodzinie, wieloletnia pracowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, oraz Fundacji Projekt Starsi. Przez wiele lat współpracowała z innymi organizacjami pozarządowymi (Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Fundacja Aktywizacja, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej), absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, autorka wielu artykułów i publikacji (m.in. stała współpraca ze „Światem Problemów”, „Niebieską Linią”, „Wychowaniem w Przedszkolu”, „Emocjami”, Studium Prawa Europejskiego). Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, jest członkiem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Posiada Certyfikat Specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (Certyfikat Instytutu Psychologii Zdrowia PTP), oraz Certyfikat Superwizora przemocy w rodzinie (Certyfikat Instytutu Psychologii Zdrowia PTP), Doktorantka studiów prawa kanonicznego UKSW, a także doktorantka prawa w INP PAN, studentka III roku psychologii.

Marek Mudant – certyfikowany specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie), emerytowany funkcjonariusz Policji w stopniu nadkomisarza (ostatnio zajmowane stanowisko – Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Węgrowie), specjalista Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie. Od ponad 11 lat pracuje zarówno z osobami doznającymi przemocy jak również z osobami stosującymi przemoc. W KPP Węgrów był powiatowym koordynatorem procedury Niebieskiej Karty. Jest szkoleniowcem – praktykiem. W chwili obecnej jest doktorantem na studiach III stopnia na Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach. Od 2011 roku pracuje w Zespołach Interdyscyplinarnych, w jednym z nich jest Przewodniczącym. Od 1993 roku jest członkiem Gminnych i Miejskich Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przeprowadził szereg szkoleń z problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla podległych policjantów oraz nauczycieli, rodziców, kuratorów, pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia i innych grup zawodowych w województwach: mazowieckim, lubelskim, łódzkim, podlaskim, świętokrzyskim i pomorskim. Realizował m. in. szkolenia: Seminarium dla członków porozumienia „Niebieska Linia”, szkolenie dla kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli, poprzedzające kontrolę z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez administrację publiczną – II półrocze 2012 roku, a także brał udział w panelu ekspertów w NIK – u, szkolenie dla osób dyżurujących przy infolinii w ramach realizacji zadania Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, wykład podczas IX naukowej konferencji Fundacji „Mederi” w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, przeprowadził konferencję pt. „Jestem świadkiem przemocy – więc reaguję” zorganizowanej dla mieszkańców Miasta Malborka w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, przeprowadził szereg szkoleń i konsultacji dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych. W roku akademickim 2014-2015 był wykładowcą Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Posiada również Certyfikat Dyrektora Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii, Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. AIDS i Narkomanii oraz Prezesa Fundacji Edukacji Społecznej – „Studium wiedzy o profilaktyce narkomanii” oraz Certyfikat Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. AIDS i Narkomanii, Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu oraz Dyrektora Krajowego Biura ds. Zapobiegania Narkomanii – „Społeczne, prawne i medyczne aspekty narkomanii oraz wybranych zagadnień z zakresu HIV/AIDS”. Przeprowadził również szereg szkoleń dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w województwach mazowieckim, łódzkim, podlaskim i lubelskim. Opracował, wdrożył i zrealizował autorski Profilaktyczny Program Prewencyjny z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie powiatu węgrowskiego pn. „Mamo, tato pomóż mi”, który skierowany był do nauczycieli i rodziców uczniów wszystkich typów szkół. Współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w realizacji programów profilaktycznych na terenie szkół z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży.

CAŁKOWITY KOSZT SZKOLENIA WYNOSI

I termin 20 – 23 października 2019 roku

850 zł od osoby

790 zł od osoby (w przypadku dwóch i więcej osób)

II termin szkolenia 24 – 27 listopada 2019 roku

890 zł od osoby

840 zł  od osoby (w przypadku dwóch i więcej osób)

CENA OBEJMUJE

– autorskie materiały szkoleniowe i warsztatowe, w tym niezbędne autorskie druki do pracy w GKRPA (procedura zobowiązania do leczenia odwykowego plus kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych po wprowadzeniu Ustawy Prawo Przedsiębiorców) i ZI  (Regulamin działania ZI i wszystkie niezbędne druki w procedurze NK)

– opiekę koordynatora na miejscu;

– certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia z zakresu profilaktyki i rpa., w oparciu o wymóg art. 4 1 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości (wymóg odbycia przeszkolenia przez członków KRPA) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

– zakwaterowanie w pokojach 2 lub 3 osobowych wraz z wyżywieniem (3 noclegi ze śniadaniem, 3 obiady, 2 kolacje w tym jedna uroczysta z udziałem DJ i gazdy, dyskoteka, serwis kawowy);

– bezpłatny parking.

NA ŻYCZENIE UCZESTNIKÓW ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA WYJAZDU DO TERM CHOCHOŁOWSKICH

UWAGA!!! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. 

SZCZEGÓŁOWA OFERTA SZKOLENIA W ZAŁĄCZENIU

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

793-080-056 – Marek Mudant

Zaproszenie>>>

Szkolenie wyjazdowe nr 12 – harmonogram i formularz zgłoszeniowy>>>

Szkolenie wyjazdowe nr 13 – harmonogram i formularz zgłoszeniowy>>>

Zaszufladkowano do kategorii nowości | Otagowano , , , , | Możliwość komentowania Uwaga!!! Zapraszamy na szkolenie wyjazdowe dla ZI i KRPA w Zakopanem X i XI 2019 r. została wyłączona

Bezpłatne szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z terenu województwa mazowieckiego – nabór na 8 jednodniowych szkoleń prowadzonych na terenie województwa mazowieckiego

Szanowni Państwo

            Serdecznie zapraszam członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z terenu województwa mazowieckiego do udziału w szkoleniu, podczas którego zostaną omówione m.in. procedura Niebieskiej Karty, różnice w pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, sytuacje niestandardowe w procedurze Niebieskiej Karty, procedura odebrania dziecka z rodziny w związku z przemocą w rodzinie a także aspekty dotyczące ochrony danych osobowych w procedurze Niebieskiej Karty. Szczegółowy harmonogram szkolenia w załączeniu. Szkolenie trwa 7 godzin dydaktycznych.

            Szkolenie w całości sfinansowane jest ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (uczestnicy szkolenia pokrywają jedynie koszty związane z dojazdem na szkolenie). Dla każdego uczestnika oprócz materiałów szkoleniowych i zaświadczenia przewidziany jest serwis kawowy oraz posiłek – jedno ciepłe drugie danie obiadowe.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w następujących miastach:

 1. 27.08.2019 r. godz. 9.00 – Mińsk Mazowiecki, ul. Józefa Chełmońskiego 14 – sala konferencyjna Urzędu Gminy w Mińsku Mazowieckim – lista osób zakwalifikowanych>>>
 2. 28.08.2019 r. godz. 9.00 – Zwoleń, ul. Jana Kochanowskiego 1 – sala konferencyjna Urzędu Miasta w Zwoleniu – lista osób zakwalifikowanych>>>
 3. 01.10.2019 r. godz. 9.00 – Żyrardów, Plac Jana Pawła II 3 – Centrum Kultury w Żyrardowie – lista osób zakwalifikowanych>>>
 4. 02.10.2019 r. godz. 9.00 – Grójec, Aleja Niepodległości 6 – sala konferencyjna MGOPS w Grójcu – lista osób zakwalifikowanych>>>
 5. 08.10.2019 r. godz. 9.00 – Uwaga! Zmiana miejsca szkolenia – odbędzie się ono w Ciechanowie, ul. Jana Pawła II 6, sala konferencyjna Urzędu Miasta w Ciechanowie – lista osób zakwalifikowanych>>>
 6. 09.10.2019 r. godz. 9.00 – Kowala 105 A, sala konferencyjna Świetlicy Szansa przy Urzędzie Gminy w Kowala koło Radomia – lista osób zakwalifikowanych>>>
 7. 15.10.2019 r. godz. 9.00 – Wyszków, ul. Aleja Róż 2 – sala konferencyjna Urzędu Miasta w Wyszkowie – lista osób zakwalifikowanych>>>
 8. 16.10.2019 r. godz. 9.00 – Pruszków, ul. Helenowska 3 a – sala konferencyjna MOPS w Pruszkowie – lista osób zakwalifikowanych>>>

W każdym szkoleniu uczestniczyć może maksymalnie 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia proszę przesyłać na pobranym poniżej formularzu zgłoszeniowym na adres marekmudant@wp.pl. Lista zakwalifikowanych osób na 5 dni przed terminem szkolenia dostępna będzie na stronie internetowej MCPS oraz stronie www.mmszkolenia.edu.pl

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – 793-080-056.

Harmonogram szkolenia>>>

Formularz zgłoszeniowy>>>   

Zaszufladkowano do kategorii nowości, zapowiedzi | Możliwość komentowania Bezpłatne szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z terenu województwa mazowieckiego – nabór na 8 jednodniowych szkoleń prowadzonych na terenie województwa mazowieckiego została wyłączona

UWAGA – wkrótce 11. edycja warsztatów szkoleniowych w Zakopanem!

Zapraszamy 

przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin (Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów), przewodniczących KRPA, pełnomocników ds. profilaktyki i RPA, członków i kandydatów na członków KRPA,

członków Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, nauczycieli, pracowników punktów konsultacyjnych oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia na:

jedenastą edycję warsztatów szkoleniowych pn. 

ZADANIA I KOMPETENCJE CZŁONKÓW GMINNYCH KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ CZŁONKÓW ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I GRUP ROBOCZYCH.

ROLA SAMORZĄDÓW GMIN W NOWOCZESNYM PRZECIWDZIAŁANIU UZALEŻNIENIOM ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY.

Dialog motywujący w pracy ZI i GKRPA.

Superwizja i profilaktyka wypalenia zawodowego pracowników służb pomocowych.

NOWOŚĆ – Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w wersji WORD niezbędne autorskie druki do pracy w GKRPA (procedura zobowiązania do leczenia odwykowego plus kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych po wprowadzeniu z dniem 30.04.2018 r. Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców) i ZI (Regulamin działania ZI i wszystkie niezbędne druki w procedurze NK).

warsztaty odbędą się w dniach 

15 – 18 września 2019 roku

w Pensjonacie Sośnica

ul. Heleny Modrzejewskiej 7, 34-500 Zakopane

Szczegółowy harmonogram warsztatów>>>

Zaproszenie>>>

Formularz zgłoszeniowy>>>

 

 

Zaszufladkowano do kategorii nowości | Otagowano , , | Możliwość komentowania UWAGA – wkrótce 11. edycja warsztatów szkoleniowych w Zakopanem! została wyłączona

„Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – kompendium wiedzy z zakresu działalności KRPA ”

Szkolenie m.in. dla nowych członków KRPA. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii nowości | Otagowano , , | Możliwość komentowania „Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – kompendium wiedzy z zakresu działalności KRPA ” została wyłączona

„Odebranie dziecka z rodziny w związku z przemocą w rodzinie”

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

W bieżącym roku w Polsce doszło do kilkudziesięciu przypadków krzywdzenia dzieci. Praktycznie każdego dnia media przekazują nam dramatyczne informacje o skatowaniu, pobiciu, zaniedbywaniu najsłabszych i bezbronnych dzieci. W dniu 12 lipca 2017 roku weszły w życie zmienione (zaostrzone) przepisy dot. znęcania się nad dziećmi. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii harmonogramy szkoleń, nowości | Otagowano , , , | Możliwość komentowania „Odebranie dziecka z rodziny w związku z przemocą w rodzinie” została wyłączona

Szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych – wzrost wpływów z tzw. „korkowego”

„SATYSFAKCJA GWARANTOWANA”

Nasze szkolenia prowadzone przez bardzo doświadczonych trenerów posiadających wiedzę z zakresu kontroli i audytu przy wykorzystaniu oryginalnych metod szkoleniowych zapewnią Państwu wzrost wpływów do Waszych budżetów. Kontrole Najwyższej Izby Kontroli w latach ubiegłych wykazały, że sprzedawcy celowo zaniżają kwotę oświadczeń wartości sprzedaży napojów alkoholowych za poprzedni rok, a co za tym idzie pomniejszają wpływy do budżetów samorządów terytorialnych z tzw. „korkowego”. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie szkolenia przed upływem terminów złożenia oświadczeń przez przedsiębiorców o wartości sprzedaży alkoholu za poprzedni rok. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii harmonogramy szkoleń, nowości | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych – wzrost wpływów z tzw. „korkowego” została wyłączona

Specjalna oferta dla szkół

– szkolenia i warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Najtaniej w Polsce.

OFERTA SZKOLENIOWA DLA SZKÓŁ WSZYSTKICH TYPÓW (NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE, RODZICE) – WARSZTATY I SZKOLENIA Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii harmonogramy szkoleń, nowości, zapowiedzi | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Specjalna oferta dla szkół została wyłączona

W Sadownem o przemocy w rodzinie…

6 września 2016 r. członkowie Sadowieńskiego Klubu Seniora wysłuchali wykładu na temat przemocy w rodzinie.

Na zaproszenie p. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem Ewy Piórkowskiej, 7 września wziąłem udział w powakacyjnym spotkaniu członków Sadowieńskiego Klubu Seniora. Zgodnie z zapotrzebowaniem seniorów, głównym tematem spotkania była tematyka zagrożeń związanych z występowaniem przypadków przemocy w rodzinie – głównie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii inne | Otagowano , , | Możliwość komentowania W Sadownem o przemocy w rodzinie… została wyłączona

Catering

Szanowni Państwo!

Zamawiając szkolenie w naszej firmie możecie Państwo zamówić dodatkową usługę – catering dla uczestników szkolenia. To Państwo zdecydujecie o wyborze menu oraz firmie cateringowej. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii inne, nowości | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Catering została wyłączona

Samoobrona

Rozpoczęliśmy cykl szkoleń dla pracowników socjalnych i innych grup zawodowych pn. „Postępowanie z agresywnym klientem z podstawowym kursem samoobrony”. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii harmonogramy szkoleń, nowości | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Samoobrona została wyłączona