Szkolenia z zakresu dietetyki – zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia, warsztaty żywieniowe i kulinarne

(polecane szczególnie dla osób starszych, niepełnosprawnych, opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży)

Szanowni Państwo,

Model żywienia, który stosujemy na co dzień w znacznym stopniu wpływa na nasze zdrowie, a błędy, które popełniamy w żywieniu dziś mogą przynieść katastrofalne skutki w przyszłości. Mówi się, że nawet 11 milionów zgonów rocznie spowodowane jest nieprawidłowym sposobem żywienia. Dlatego istnieje ogromna potrzeba edukacji społeczeństwa w tym zakresie z naciskiem na konkretne grupy (m.in. seniorzy, dzieci i młodzież, osoby sprawujące opiekę nad innymi).

Niestety środki masowego przekazu często przekazują wiedzę nierzetelną, niepopartą żadnymi badaniami, a wiele oferowanych w Internecie szkoleń prowadzą osoby, które uzyskały tytuł dietetyka na podstawie krótkiego kursu. Dietetyka jest dziedziną nauki, która stale się zmienia, ewoluuje, dziedziną, którą trzeba zgłębiać z wielu różnorakich stron (także od strony klinicznej). Nieświadomość żywieniowa, stosowanie rygorystycznych, niskokalorycznych diet, a także podążanie za niebezpiecznymi nowinkami żywieniowymi może być bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia.

Oferujemy Państwu szkolenia z zakresu prawidłowego żywienia – teoretyczne oraz praktyczne prowadzone przez wykwalifikowaną dietetyk kliniczną – absolwentkę Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która w swojej praktyce opiera się tylko i wyłącznie na metodach opartych na rzetelnych badaniach naukowych. Swoją wiedzę przekazuje w sposób przejrzysty i dostosowany do grupy odbiorców, o czym świadczą liczne pozytywne opinie słuchaczy.

Warsztaty prowadzimy dla różnorakich grup wiekowych (do wyboru teoretyczne, praktyczne lub połączenie obydwu). Harmonogram szkolenia ustalany jest indywidualnie, w zależności od zapotrzebowania grupy. Oferujemy zarówno szkolenia jednodniowe, jak i cykle szkoleń. Specjalizujemy się głównie w warsztatach żywieniowych dla osób starszych, gdyż jest to szczególna grupa, także pod względem żywieniowym, jednak nasza oferta obejmuje także inne grupy. Prowadzimy warsztaty teoretyczne oraz warsztaty kulinarne. Po ukończeniu szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie oraz materiały edukacyjne w formie wydruku. Istnieje także możliwość poszerzenia oferty o pomiar składu ciała uczestników szkolenia.

Poniżej przedstawiamy przykładowy harmonogram szkolenia dla Seniorów (przewidziany na 8 godzin dydaktycznych):

Część I

 1. Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej dla Seniorów
 2. Dekalog prawidłowego żywienia
 3. Cukier i sól jako niebezpieczeństwa XXI wieku
 4. Zalecenia praktyczne i propozycje modyfikacji tradycyjnych posiłków
 5. Przykładowe przepisy

Część II

 1. Dietetyczne fakty i mity
 2. Szczególna rola prawidłowego nawodnienia w codziennym funkcjonowaniu osób starszych

Część III

 1. Omówienie zaleceń żywieniowych w wybranych jednostkach chorobowych (najbardziej popularnych tj. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zaparcia itp.).
 2. Zapoznanie z indeksem masy ciała (BMI) i nauka jego wyliczenia.
 3. Wspólne układanie jadłospisów i ich weryfikacja.

Część IV

 1. Zapoznanie z zasadami komponowania prawidłowo zbilansowanego śniadania.
 2. Wspólne przygotowanie śniadania (każdy uczestnik czynnie uczestniczy w warsztatach)
 3. Wspólna degustacja przygotowanego śniadania, omówienie przygotowanych potraw.
Zaszufladkowano do kategorii harmonogramy szkoleń, nowości | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Szkolenia z zakresu dietetyki – zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia, warsztaty żywieniowe i kulinarne została wyłączona

Informacja nt. procedury NK w czasie epidemii

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na zapytania spływające do mnie przesyłam w załączniku krótką informację nt. procedury NK w czasie epidemii. Jeżeli uznacie ją Państwo za istotną proszę o jej rozesłanie zaprzyjaźnionym zespołom interdyscyplinarnym.

Pozostańcie Państwo w pełnym zdrowiu…

dr Grzegorz Wrona

adwokat

Pełny tekst informacji nt. procedury NK w czasie epidemii>>>

Zaszufladkowano do kategorii inne | Otagowano , | Możliwość komentowania Informacja nt. procedury NK w czasie epidemii została wyłączona

XIII edycja warsztatów szkoleniowych

Zapraszamy

przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin (Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów), przewodniczących KRPA, pełnomocników ds. profilaktyki i RPA, członków i kandydatów na członków KRPA,

członków Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, nauczycieli, pracowników punktów konsultacyjnych oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia na:

trzynastą edycję warsztatów szkoleniowych pn.

ZADANIA I KOMPETENCJE CZŁONKÓW GMINNYCH KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ CZŁONKÓW ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I GRUP ROBOCZYCH.

ROLA SAMORZĄDÓW GMIN W NOWOCZESNYM PRZECIWDZIAŁANIU UZALEŻNIENIOM ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY.

NOWOŚĆ – Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w wersji WORD niezbędne autorskie druki do pracy w GKRPA (procedura zobowiązania do leczenia odwykowego plus kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych po wprowadzeniu z dniem 30.04.2018 r. Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców) i ZI (Regulamin działania ZI i wszystkie niezbędne druki w procedurze NK).

 TEMATY WIODĄCE:

 1. Nowe obowiązki dla policjantów, pracowników socjalnych i kuratorów wynikające z nowej tzw. Ustawy antyprzemocowej.

2. Kompendium wiedzy z zakresu działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – szkolenie dla nowo powołanych członków GKRPA.

3. Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowe zadania i obowiązki dla KRPA od stycznia 2019 r. Kompendium wiedzy z zakresu kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

4. Dialog motywujący w rozmowie z osobą doznającą przemocy i osobą stosującą przemoc a także z osobą uzależnioną i współuzależnioną – nowość.

5. Sytuacje niestandardowe w procedurze Niebieskiej Karty. Krzywdzenie dzieci – procedury odebrania dziecka z rodziny, w tym procedura odebrania dziecka z rodziny w związku z przemocą w rodzinie.

6. Superwizja i profilaktyka wypalenia zawodowego pracowników służb pomocowych – nowość.

warsztaty odbędą się w dniach

          27–30 września 2020 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym “DAFNE”, ul. Jagiellońska 30, 34-500 Zakopane

OSW Dafne* jest położony w atrakcyjnej lokalizacji, zaledwie 350 m od dworców PKP i PKS oraz 700 m od Krupówek. Naprzeciwko ośrodka znajduje się Aqua Park z licznymi atrakcjami dla każdej grupy wiekowej.

Dafne to trzy budynki, w których przygotowano łącznie ponad 200 miejsc dla Gości. Poza pokojami jedno-, dwu-, trzy- oraz czteroosobowymi, można również wynająć pokoje typu studio i komfortowe apartamenty. Wszystkie są wyposażone w łazienki i TV.

Ośrodek oferuje pyszne całodzienne wyżywienie oparte na kuchni polskiej i regionalnej. Dla Gości przygotowano wiele atrakcji jak możliwość zagrania w tenisa stołowego, wypożyczenia kijków do nordic walking czy sprzętu do gry w badmintona, a na dzieci czeka bawialnia i plac zabaw.

We wszystkich budynkach dostępny jest Internet WiFi, a parking przy ośrodku jest ogrodzony i zamykany, przystosowany również dla autokarów.

Więcej informacji o Ośrodku znajdziecie Państwo po kliknięciu na poniższy link: https://dafne.cul.com.pl/

TRENERZY

Agnieszka Olszewska – prawniczka, prawniczka kanonistka, mediatorka rodzinna, trenerka szkoleniowa, superwizorka przemocy w rodzinie, wieloletnia pracowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, oraz Fundacji Projekt Starsi. Przez wiele lat współpracowała z innymi organizacjami pozarządowymi (Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Fundacja Aktywizacja, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej), absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, autorka wielu artykułów i publikacji (m.in. stała współpraca ze „Światem Problemów”, „Niebieską Linią”, „Wychowaniem w Przedszkolu”, „Emocjami”, Studium Prawa Europejskiego). Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, jest członkiem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Posiada Certyfikat Specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (Certyfikat Instytutu Psychologii Zdrowia PTP), oraz Certyfikat Superwizora przemocy w rodzinie (Certyfikat Instytutu Psychologii Zdrowia PTP), Doktorantka studiów prawa kanonicznego UKSW, a także doktorantka prawa w INP PAN, studentka III roku psychologii.

Marek Mudant – certyfikowany specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie), emerytowany funkcjonariusz Policji w stopniu nadkomisarza (ostatnio zajmowane stanowisko – Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Węgrowie), specjalista Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie. Od ponad 11 lat pracuje zarówno z osobami doznającymi przemocy jak również z osobami stosującymi przemoc. W KPP Węgrów był powiatowym koordynatorem procedury Niebieskiej Karty. Jest szkoleniowcem – praktykiem. W chwili obecnej jest doktorantem na studiach III stopnia na Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach. Od 2011 roku pracuje w Zespołach Interdyscyplinarnych, w jednym z nich jest Przewodniczącym. Od 1993 roku jest członkiem Gminnych i Miejskich Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przeprowadził szereg szkoleń z problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla podległych policjantów oraz nauczycieli, rodziców, kuratorów, pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia i innych grup zawodowych w województwach: mazowieckim, lubelskim, łódzkim, podlaskim, świętokrzyskim i pomorskim. Realizował m. in. szkolenia: Seminarium dla członków porozumienia „Niebieska Linia”, szkolenie dla kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli, poprzedzające kontrolę z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez administrację publiczną – II półrocze 2012 roku, a także brał udział w panelu ekspertów w NIK-u, szkolenie dla osób dyżurujących przy infolinii w ramach realizacji zadania Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, wykład podczas IX naukowej konferencji Fundacji „Mederi” w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, przeprowadził konferencję pt. „Jestem świadkiem przemocy – więc reaguję” zorganizowanej dla mieszkańców Miasta Malborka w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, przeprowadził szereg szkoleń i konsultacji dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych. W roku akademickim 2014- 2015 był wykładowcą Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. Posiada również Certyfikat Dyrektora Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii, Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. AIDS i Narkomanii oraz Prezesa Fundacji Edukacji Społecznej – „Studium wiedzy o profilaktyce narkomanii” oraz Certyfikat Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. AIDS i Narkomanii, Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu oraz Dyrektora Krajowego Biura ds. Zapobiegania Narkomanii – „Społeczne, prawne i medyczne aspekty narkomanii oraz wybranych zagadnień z zakresu HIV/AIDS”. Przeprowadził również szereg szkoleń dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w województwach mazowieckim, łódzkim, podlaskim i lubelskim. Opracował, wdrożył i zrealizował autorski Profilaktyczny Program Prewencyjny z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie powiatu węgrowskiego pn. „Mamo, tato pomóż mi”, który skierowany był do nauczycieli i rodziców uczniów wszystkich typów szkół. Współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w realizacji programów profilaktycznych na terenie szkół z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży.

O R G A N I Z A C J A     S Z K O L E N I A

27.09.2020r. (niedziela)

zakwaterowanie, rejestracja uczestników od godziny 12.00 

28.09.2020r. (poniedziałek – do wyboru 1 lub 2)

 1. Kompendium wiedzy z zakresu prac gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o zmiany przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym tworzenie miejskich/gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w oparciu o Narodowy Program Zdrowia. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – prowadzenie zajęć – Marek Mudant.
 2. Dialog motywujący w rozmowie z osobą doznającą przemocy i osobą stosującą przemoc a także z osobą uzależnioną i współuzależnioną – prowadzenie zajęć – Agnieszka Olszewska.

8.00 – 9.00 śniadanie (obiad godz. 14.00 – 15.00)

9.00 – uroczyste przywitanie, przedstawienie harmonogramu

1.  9.30 – 16.30 (dwie przerwy kawowe plus przerwa obiadowa) Kompendium wiedzy z zakresu prac gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o zmiany przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym tworzenie miejskich/gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w oparciu o Narodowy Program Zdrowia. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – prowadzenie zajęć – Marek Mudant.

 Moduł I: Działania KRPA w świetle nowych przepisów, Narodowy Program Zdrowia, priorytety dla profilaktyki i promocji zdrowia

 1. Wprowadzenie do Ustawy o zdrowiu publicznym

– zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz zasady ich finansowania;

 1. Nowe zasady realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do Narodowego Programu Zdrowia:
  • cel operacyjny nr 2 NPZ „profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi”;
  • poziomy profilaktyki według Narodowego Programu Zdrowia;
 • skuteczne strategie profilaktyczne;
 1. Programy profilaktyczne, jakie działania mogą być finansowane z „korkowego” według wytycznych NIK, rekomendacji PARPA a także zaleceń pokontrolnych

Moduł II: Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi od 05.01.2018 r.

 1. Kompetencje GKRPA w zakresie określania ograniczeń ilościowych i

2. Kryteria ustalania limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych działających na terenie

3. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia a usytuowanie punktu sprzedaży napojów alkoholowych – omówienie zagadnienia oraz kwestii spornych in.:

 • zgoda właściciela, użytkownika lub administratora na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym a pojęcie zwykłego zarządu;
 • definiowanie pojęcia budynku mieszkalnego wielorodzinnego;
 • korzystanie z zezwolenia w lokalu podnajmowanym;
 • sprzedaż alkoholu 22:00 – 6:00 rano;
 • miejsce publiczne – co to znaczy w świetle nowej uchwały;

4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zróżnicowanie ze względu na:

 • okres ważności;
 • miejsce ich spożycia;
 • stężenie alkoholu w napojach alkoholowych;

5. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 • omówienie zagadnienia oraz kwestii spornych in.:
 • zaświadczenie czy decyzja państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu;
 • ważność warunkowej    decyzji    państwowego    powiatowego    inspektora    sanitarnego o warunkowym zatwierdzeniu zakładu;
 • postępowanie dowodowe z uwzględnieniem oględzin miejsca;

6. Sprzedaż jednorazowa – Art. 18 (1) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

7. PARPA a tzw. „ogródki piwne”- omówienie zagadnienia oraz kwestii spornych m.in. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tzw. „ogródku piwnym” zlokalizowanym przed sklepem – przedmiot regulacji gminy, likwidacja funkcjonujących przy sklepie „ogródków piwnych”.

8. Organizacja imprezy masowej a sprzedaż

2. 9.30 – 16.30 (dwie przerwy kawowe plus przerwa obiadowa) Dialog motywujący. Rozmowa ze sprawcą i ofiarą przemocy – prowadzenie zajęć – Agnieszka Olszewska.

 1. Rozmowa z osobą doświadczającą przemocy – skuteczna.
 2. Rozmowa ze sprawcą przemocy – najważniejsze.
 3. Podstawowe założenia w dialogu motywującym.
 4. Umiejętność słuchania.
 5. Odzwierciedlenia proste i złożone.
 6. Rodzaje pytań – dlaczego tak ważne jest zadawanie pytań otwartych?
 7. Opór i ambiwalencja.
 8. Jak być dobrym słuchaczem?

16.30 – 19.00 – czas wolny

19.00 – uroczysta regionalna kolacja integracyjna przy akompaniamencie profesjonalnego DJ wraz z występem Gazdy, dyskoteka.

29.09.2020r. (wtorek – do wyboru 1 lub 2)

 1. Sytuacje niestandardowe w procedurze Niebieskiej Karty – prowadzenie zajęć – Marek Mudant.
 2. Superwizja i profilaktyka wypalenia zawodowego – prowadzenie zajęć – Agnieszka Olszewska.

8.00 – 9.00 śniadanie (obiad godz. 14.00 – 15.00)

1.a.  9.00 – 14.00 (dwie przerwy kawowe) Sytuacje niestandardowe w procedurze Niebieskiej Karty prowadzenie zajęć – Marek Mudant.

 1. Wprowadzenie – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – analiza zapisów kluczowych z punktu widzenia zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych:
  • definicja przemocy w rodzinie,
  • zadania i obowiązki przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych i grup
 2. Narzędzia prawne w dyspozycji członków ZI/GR.
 3. Procedura interwencji prawnej w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie. Realizacja procedury „Niebieskiej Karty”:
 • przesłanki wszczęcia procedury,
 • schemat realizacji z ujęciem ram czasowych,
 • przesłanki zakończenia procedury,
 • monitorowanie sytuacji rodziny.
 1. Niebieska Karta – zadania służb:
  • Policja,
  • M/GKRPA,
  • przedstawiciele oświaty,
  • przedstawiciele ochrony zdrowia,
  • OPS.
 2. Zakres odpowiedzialności w sytuacji przekroczenia uprawnień/zaniechania obowiązków.
 3. Działania ZI w sytuacjach niestandardowych, in.:
 • młodociany sprawca przemocy w rodzinie;
 • sprawca przemocy chory psychicznie;
 • przemoc opiekuna prawnego wobec osoby niepełnosprawnej, ubezwłasnowolnionej;
 • w „krzyżowym ogniu”- co robić gdy ofiara jest sprawcą, a sprawca ofiarą?
 • zmiana miejsca zamieszkania osób objętych procedurą;
 • odmowa współpracy przez ofiarę/sprawcę.
 1. Dziecko w procedurze „Niebieskiej Karty”.
 2. Odebranie dziecka z rodziny:
  • przebieg procedury zgodnie z literą prawa;
  • odpowiedź na wątpliwości powstałe wokół (m.in. obecność pracownika socjalnego w godzinach poza pracą OPS, pojazd i osoba uprawniona do przewożenia dzieci).
 3. Możliwości służące oddzieleniu sprawcy od ofiary, m.in.:
  • zatrzymanie;
  • opuszczenie mieszkania i zakaz zbliżania się;
  • ochrona rodziny przed sprawcą opuszczającym zakład karny;
  • zakaz kontaktów z dzieckiem;
  • stosowanie środków karnych;
  • co grozi osobie podejrzanej o przemoc nie respektującej orzeczeń sądu?
 4. Dokumentacja niezbędna do realizacji zadań zespołu interdyscyplinarnego/grup roboczych – omówienie, praca z dokumentami:
 • dokumenty u podstaw działania (m.in. porozumienie, regulamin działania, oświadczenie o zachowaniu poufności);
 • druki obligatoryjne i fakultatywne w realizacji procedur polegających na przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (m.in. druki Niebieskie Karty, protokoły, listy, wnioski).
 1. Ochrona danych osobowych przez ZI/GR – błędy i wskazówki do ich unikania.
 2. Nowe przepisy dotyczące nadzoru i kontroli nad realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w świetle obowiązującego prawa.

1.b. Omówienie zmian w Ustawach :

NOWOŚĆ

– Ustawa – Kodeks postępowania cywilnego,

– Ustawa – Kodeks wykroczeń,

– Ustawy o Policji, w tym:

– omówienie uprawnień Policji w zakresie zatrzymywania sprawców przemocy w rodzinie oraz wydawania nakazów opuszczenia miejsca zamieszkania i zakazów zbliżania się,

– uprawnienia pracowników instytucji pomocy społecznej i kuratorów sądowych,

– Ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych,

– Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,

– Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym:

– rozszerzony skład Zespołów Interdyscyplinarnych,

– omówienie zmiany zapisów art. 11 a,

– obowiązki wynikające z zapisów nowego art. 11 b w/w Ustawy dla organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

2. 9.00 – 14.00 (dwie przerwy kawowe) Superwizja i profilaktyka wypalenia zawodowego – prowadzenie zajęć – Agnieszka Olszewska.

 1. Warsztat superwizyjny dla uczestników – możliwość omówienia własnych przypadków.
 2. Czym jest wypalenie zawodowe?
 3. Przyczyny i skutki wypalenia.
 4. Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna – poszukiwanie własnej motywacji.
 5. Stres – źródła i sposoby radzenia sobie ze stresem.
 6. Umiejętność rozpoznania pierwszych oznak wypalenia zawodowego.
 7. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

15.00 – 19.00 – czas wolny – do wyboru dwie opcje:

 1. Zorganizowanie przewozu do Term Chochołowskich – wstęp na Termy za dodatkową opłatą (po stronie organizatora przewóz w obie strony).
 2. Czas wolny do dyspozycji uczestników.

19.00 – kolacja integracyjna serwowana.

30.09.2020r. (środa)

8.00 – 9.00 śniadanie

9.00 – 12.00 (przerwa kawowa)

 1. Indywidualne konsultacje z trenerami: Agnieszka Olszewska i Marek Mudant.
 2. Podsumowanie szkolenia, rozdanie certyfikatów, wyjazd około godz. 12.00.

 CAŁKOWITY KOSZT SZKOLENIA WYNOSI

890 zł od osoby

860 zł od osoby (w przypadku dwóch i więcej osób)

CENA OBEJMUJE

(Uwaga! Istnieje możliwość pozyskania środków z Karajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkolenia lub jego sfinansowanie)

 • autorskie materiały szkoleniowe i warsztatowe, w tym niezbędne autorskie druki do pracy w GKRPA (procedura zobowiązania do leczenia odwykowego plus kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych po wprowadzeniu Ustawy Prawo Przedsiębiorców) i ZI (Regulamin działania ZI i wszystkie niezbędne druki w procedurze NK);
 • opiekę koordynatora na miejscu;
 • certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia z zakresu profilaktyki i rpa., w oparciu o wymóg art. 4 1 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości (wymóg odbycia przeszkolenia przez członków KRPA) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • zakwaterowanie w pokojach 2, 3 lub 4 osobowych (pokoje 4 osobowe – apartamenty składające się z 2 pokoi aneksu kuchennego i łazienki) wraz z wyżywieniem (3 noclegi ze śniadaniem, 3 obiady, 2 kolacje w tym jedna uroczysta z udziałem DJ i gazdy, dyskoteka, serwis kawowy);
 • bezpłatny parking.

NA    ŻYCZENIE    UCZESTNIKÓW    ISTNIEJE    MOŻLIWOŚĆ          ZORGANIZOWANIA WYJAZDU DO TERM CHOCHOŁOWSKICH

UWAGA!!! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 31.05.2020 R. 

 W przypadku pytań prosimy o kontakt

793-080-056 – Marek Mudant

Formularz zgłoszeniowy>>>

Zaszufladkowano do kategorii nowości | Otagowano , , | Możliwość komentowania XIII edycja warsztatów szkoleniowych została wyłączona

„Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – kompendium wiedzy z zakresu działalności KRPA ”

Szkolenie m.in. dla nowych członków KRPA. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii nowości | Otagowano , , | Możliwość komentowania „Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – kompendium wiedzy z zakresu działalności KRPA ” została wyłączona

„Odebranie dziecka z rodziny w związku z przemocą w rodzinie”

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

W bieżącym roku w Polsce doszło do kilkudziesięciu przypadków krzywdzenia dzieci. Praktycznie każdego dnia media przekazują nam dramatyczne informacje o skatowaniu, pobiciu, zaniedbywaniu najsłabszych i bezbronnych dzieci. W dniu 12 lipca 2017 roku weszły w życie zmienione (zaostrzone) przepisy dot. znęcania się nad dziećmi. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii harmonogramy szkoleń, nowości | Otagowano , , , | Możliwość komentowania „Odebranie dziecka z rodziny w związku z przemocą w rodzinie” została wyłączona

Szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych – wzrost wpływów z tzw. „korkowego”

„SATYSFAKCJA GWARANTOWANA”

Nasze szkolenia prowadzone przez bardzo doświadczonych trenerów posiadających wiedzę z zakresu kontroli i audytu przy wykorzystaniu oryginalnych metod szkoleniowych zapewnią Państwu wzrost wpływów do Waszych budżetów. Kontrole Najwyższej Izby Kontroli w latach ubiegłych wykazały, że sprzedawcy celowo zaniżają kwotę oświadczeń wartości sprzedaży napojów alkoholowych za poprzedni rok, a co za tym idzie pomniejszają wpływy do budżetów samorządów terytorialnych z tzw. „korkowego”. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie szkolenia przed upływem terminów złożenia oświadczeń przez przedsiębiorców o wartości sprzedaży alkoholu za poprzedni rok. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii harmonogramy szkoleń, nowości | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych – wzrost wpływów z tzw. „korkowego” została wyłączona

Specjalna oferta dla szkół

– szkolenia i warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Najtaniej w Polsce.

OFERTA SZKOLENIOWA DLA SZKÓŁ WSZYSTKICH TYPÓW (NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE, RODZICE) – WARSZTATY I SZKOLENIA Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii harmonogramy szkoleń, nowości, zapowiedzi | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Specjalna oferta dla szkół została wyłączona

W Sadownem o przemocy w rodzinie…

6 września 2016 r. członkowie Sadowieńskiego Klubu Seniora wysłuchali wykładu na temat przemocy w rodzinie.

Na zaproszenie p. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem Ewy Piórkowskiej, 7 września wziąłem udział w powakacyjnym spotkaniu członków Sadowieńskiego Klubu Seniora. Zgodnie z zapotrzebowaniem seniorów, głównym tematem spotkania była tematyka zagrożeń związanych z występowaniem przypadków przemocy w rodzinie – głównie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii inne | Otagowano , , | Możliwość komentowania W Sadownem o przemocy w rodzinie… została wyłączona

Catering

Szanowni Państwo!

Zamawiając szkolenie w naszej firmie możecie Państwo zamówić dodatkową usługę – catering dla uczestników szkolenia. To Państwo zdecydujecie o wyborze menu oraz firmie cateringowej. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii inne, nowości | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Catering została wyłączona

Samoobrona

Rozpoczęliśmy cykl szkoleń dla pracowników socjalnych i innych grup zawodowych pn. „Postępowanie z agresywnym klientem z podstawowym kursem samoobrony”. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii harmonogramy szkoleń, nowości | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Samoobrona została wyłączona