Szkolenie pt. „Aspekty administracyjno – prawne procedury Niebieskie Karty”

Harmonogram szkolenia nr 2:

  1. Organizacja pracy Zespołu Interdyscyplinarnego. Struktura, funkcje i zadania zespołu.

2. Zespół interdyscyplinarny a grupa robocza – analiza porównawcza.

3. Analiza Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1245).

4. Teczka dokumentacji procedury. Wskazówki do poprawnego wypełniania druków. Omówienie dokumentów niezbędnych i fakultatywnych.

5. Schemat działań interwencyjnych w realizacji procedury „Niebieskie Karty”.

6. Niebieska Karta – zadania służb:

a. Policja;

b. M/GKRPA;

c. przedstawiciele oświaty;

d. przedstawiciele ochrony zdrowia;

e. OPS.

7. Funkcja przewodniczącego w ramach realizacji procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

8. Rola zgody osoby poszkodowanej.

9. Formy pomocy osobie dotkniętej przemocą w rodzinie – gmina, powiat, działania o zasięgu ogólnopolskim.

10.Realizacja procedury Niebieskie Karty wobec nieletnich sprawców przemocy w rodzinie.

11.Dziecko w procedurze Niebieskie Karty.

12.Zagadnienie ochrony danych osobowych w realizacji procedur polegających na przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

13.Trudne pytania – proste odpowiedzi. Panel dyskusyjny dot. realizacji procedury Niebieskie Karty.

14.Zakończenie i rozdanie zaświadczeń.

Ten wpis został opublikowany w kategorii harmonogramy szkoleń i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.