Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – „Niebieskie Karty”

Harmonogram szkolenia nr 3:

  1. Przemoc w rodzinie:

– wielopłaszczyznowy portret rodziny dysfunkcyjnej;

– czynniki ryzyka a wczesna interwencja;

– pierwszy kontakt ze sprawcą i ofiarą;

– możliwości i potrzeby;

– tworzenie planu pomocy.

2. Procedura „Niebieskiej Karty” jako przykład łączenia kompetencji różnych służb:

– cele w odniesieniu do ofiary, dziecka, sprawcy;

– przebieg procedury;

– metody pomocne przy uruchamianiu systemy współpracy służb;

– strategie oraz metody działania.

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”:

– zasady postępowania;

– PARPA wobec nieścisłości;

– optymalne działania w ramach procedury.

4. Prawa i obowiązki pracowników oświaty, służby zdrowia, policji, sądów w procedurze „Niebieskie Karty” od 18.10.2011 r.:

– zasady interwencji wg nowych wymagań MPiPS;

– wymogi wobec Policji;

– przemoc obydwojga rodziców wobec dziecka – rola szkoły;

– praca na znowelizowanych drukach – ćwiczenie praktyczne.

5. Pomoc dziecku krzywdzonemu:

– klasyfikacja rodzajów doświadczanej przez dzieci przemocy;

– konsekwencje doznawania przemocy przez dzieci;

– rozpoznawanie molestowania seksualnego u dzieci – objawy specyficzne i niespecyficzne;

– kontakt z dzieckiem prawdopodobnie doznającym przemocy seksualnej wskazania do

interwencji;

– zadania służb i instytucji;

– wskazówki do rozmowy z dzieckiem w zależności od wieku;

– procedury prawne.

6. Aktualne procedury odbierania dziecka z rodziny:

– działania w myśl prawa;

– minimalizacja traumy;

– praktyczne aspekty kontaktu z dzieckiem.

7. Współpraca lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości w zakresie wspierania osób pokrzywdzonych przestępstwem przemocy w rodzinie:

– standardy i procedury;

– zakres uprawnień pokrzywdzonego;

– jak zapewnić bezpieczeństwo osobie pokrzywdzonej podczas procesu karnego.

8. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:

– działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”;

– inne instytucje i stowarzyszenia;

– innowacyjne formy oddziaływania edukacyjnego i profilaktycznego.

9. Nowe przepisy dotyczące nadzoru i kontroli nad realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w świetle obowiązującego prawa.

10. Zakończenie i rozdanie zaświadczeń.

Ten wpis został opublikowany w kategorii harmonogramy szkoleń i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.