Szkolenie dla Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pt. „Realizacja procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wykładnia i stosowanie prawa przez członków ZI”

Harmonogram szkolenia nr 6:

 1. Przemoc w rodzinie w ujęciu psychologicznym i prawnym.
 2. Diagnoza przemocy w relacjach rodzinnych – przemoc wobec dzieci, dorosłych, osób starszych, niepełnosprawnych. Wskazówki dla przedstawicieli służb i instytucji.
 1. Rola i zadania Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych. Zakres odpowiedzialności w sytuacji przekroczenia uprawnień/zaniechania obowiązków.
 1. Narzędzia prawne w dyspozycji członków ZI/GR.
 2. Procedura „Niebieskie Karty” – wokół trudności ZI/GR w zakresach:

– przesłanki wszczęcia procedury;

– przebieg procedury;

– przesłanki zakończenia procedury;

– formularze NK.

6.Działania ZI w sytuacjach niestandardowych, m.in.:

młodociany sprawca przemocy w rodzinie;

– sprawca przemocy chory psychicznie;

– przemoc opiekuna prawnego wobec osoby niepełnosprawnej, ubezwłasnowolnionej;

– w „krzyżowym ogniu”- co robić gdy ofiara jest sprawcą, a sprawca ofiarą?

– zmiana miejsca zamieszkania osób objętych procedurą;

– odmowa współpracy przez ofiarę/sprawcę.

 1. Możliwości służące oddzieleniu sprawcy od ofiary, m.in.:

– zatrzymanie;

– opuszczenie mieszkania i zakaz zbliżania się;

– ochrona rodziny przed sprawcą opuszczającym zakład karny;

– zakaz kontaktów z dzieckiem;

– stosowanie środków karnych;

– co grozi osobie podejrzanej o przemoc nie respektującej orzeczeń sądu?

 1. Wycofanie się ofiary z postępowań prawnych – podłoże problemu oraz możliwości przeciwdziałania.
 2. Odebranie dziecka:

– przebieg procedury zgodnie z literą prawa;

– odpowiedź na wątpliwości powstałe wokół (m.in. obecność pracownika socjalnego w godzinach poza pracą OPS, pojazd i osoba uprawniona do przewożenia dzieci).

 1. Raport NIK dot. procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w poszukiwaniu rozwiązań:

– możliwości w zakresie ograniczenia biurokratyzacji;

– skrócenie czasu do podjęcia pierwszej interwencji;

– rola sądu w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

– dobre praktyki!

 1. Ochrona danych osobowych przez ZI/GR – błędy i wskazówki do ich unikania.
 2. Kontrola realizacji procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie – jak pomyślnie przejść kontrolę zewnętrzną?
 3. Czas na dyskusję. PYTANIA I ODPOWIEDZI.
Ten wpis został opublikowany w kategorii harmonogramy szkoleń i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.