NARKOTYKI

Harmonogram szkolenia nr 11:

 1. Co to jest uzależnienie – definicja pojęcia.
 • wyznaczenie granicy pomiędzy uzależnieniem a przyzwyczajeniem
 • dlaczego się uzależniamy?
 • kto może się uzależnić? – grupy ryzyka
 • mechanizmy kierujące osobą uzależnioną

2. Kompetencje członków KRPA oraz ich zadania w kontekście funkcjonowania lokalnej społeczności.

3. Problem narkomanii w środowisku lokalnym- wczesna rozpoznanie oraz diagnoza.

 • pierwsze sygnały wskazujące na zażywanie
 • prezentacja atrap narkotyków oraz omówienie sposobów wczesnej interwencji
 • najnowsze zagrożenia- dopalacze, popersy i inne – prezentacja próbek.

4. Uzależnienie od narkotyków.

5. Modele oraz trendy używania nielegalnych substancji psychoaktywnych w Polsce. Najnowsze zagrożenie (dopalacze, poppersy i inne) – jak rozróżnić i jak wykryć, najnowsze trendy w systemach dystrybucji, prezentacja próbek.

6. Ustawodawstwo Polskie w zakresie przeciwdziałanie narkomanii.

7. Stereotypy, a fakty związane z używkami oraz niepokojące sygnały, których często nie widzimy.

8. Metody leczenia oraz szkody związane z używaniem środków psychoaktywnych.

9. Istota działania oraz zadania punktu informacyjno – konsultacyjnego.

 1. Działalność informacyjna, przyłączanie się do kampanii ogólnopolskich.

11. Edukacja publiczna w zakresie problematyki narkotykowej.

12. Współpraca komisji RPA z innymi podmiotami – działanie interdyscyplinarne.

 1. Ryzykowne i szkodliwe zażywanie środków psychoaktywnych, uzależnienie od narkotyków.
 • fizjologiczne oddziaływanie narkotyków na organizm
 • kryteria ryzykownego i szkodliwego zażywania narkotyków
 • szkody zdrowotne
 • objawy uzależnienia – psychologiczne mechanizmy uzależnienia
 • rodzaje strategii interwencji w przypadku szkodliwego zażywania narkotyków
 1. Metody leczenia osób uzależnionych oraz system leczenia odwykowego w Polsce:
 • omówienie sposobów leczenia, metod stosowanych w terapii oraz etapów pracy terapeutycznej
 • prawno-organizacyjne zagadnienia lecznictwa odwykowego (m.in. rodzaje zakładów lecznictwa odwykowego i kształcenie terapeutów)
 1. Rodzina z problemem narkomanii oraz współuzależnienie jako sposób przystosowania do życia z osobą uzależnioną oraz możliwości pomocy psychologicznej:
 • wpływ uzależnienia na funkcjonowanie rodziny (m.in. omówienie mechanizmów obronnych)
 • fazy przystosowania do życia
 • cechy i konsekwencje zdrowotne współuzależnienia
 • możliwości pomocy psychologicznej członkom rodziny z problemem narkomanii (m.in. rola ruchu samopomocowego)
 1. Pierwszy kontakt z osobą uzależnioną – motywowanie do podjęcia leczenia: ćwiczenie podstawowych umiejętności budowania kontaktu pomocowego; omówienie typowych przyczyn, które utrudniają uzależnionym podjęcie decyzji o rozpoczęciu leczenia; ćwiczenie umiejętności motywowania do zmiany.
 1. Obszary problemowe związane z nadużywaniem narkotyków.
 2. Skuteczna działalność profilaktyczna – system rekomendacji PARPY.
 3. Diagnoza potrzeb i zasobów społeczności lokalnej w zakresie pomocy dzieciom oraz zapoczątkowanie bądź kontynuacja budowania systemu wsparcia- warsztat.
 4. Postępowanie z uczniem znajdującym się pod wpływem środków odurzających” – zajęcia teoretyczne połączone z zajęciami praktycznymi z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej. NOWOŚĆ!!!
 5. Zakończenie oraz rozdanie certyfikatów świadczących o ukończeniu szkolenia.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii harmonogramy szkoleń i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.