Szanowni Państwo! Nowy Rok – nowe wyzwania przed nami!

Okres pandemii i obowiązującej obecnie kwarantanny narodowej nie sprzyja bezpieczeństwu rodzin, szczególnie rodzin uwikłanych w przemoc domową. W ostatnim kwartale 2020 roku w mediach słyszeliśmy o kilkunastu tragicznych zdarzeniach z udziałem dzieci, które w wyniku doznawanej przemocy w rodzinie od osób najbliższych zapłaciły największą cenę – ŻYCIE.

Mając powyższe na uwadze firma M-M Marek Mudant w I kwartale 2021 roku proponuje dwa nowe tematy szkoleń w formie on-line:

  1. Dziecko krzywdzone – procedury odebrania dziecka z rodziny, w tym procedura w związku z przemocą w rodzinie na podstawie art. 12 a Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
  2. Dokumentacja Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych – jak pomyślnie przejść kontrolę zewnętrzną w ZI. Tworzenie, realizacja, ewaluacja i monitoring Gminnych/Miejskich/Powiatowych Programów Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W każdym z w/w tematów dodatkowo zostaną omówione zadania dla poszczególnych służb, podmiotów i instytucji (Policja, ŻW, OPS, Sądy i ZI/GR) wynikające z tzw. Ustawy antyprzemocowej. Wprawdzie Ustawa obowiązuje od 30 listopada 2020 roku, ale docierające sygnały z kraju świadczą o niewłaściwym przygotowaniu i wykonaniu założeń w/w Ustawy, szczególnie przez Policję i Sądy.

Szczegóły obu szkoleń w załączonych Harmonogramach.

Terminy szkoleń na styczeń 2021 roku:

  1. Dziecko krzywdzone… – 26 stycznia 2021 roku – godz. 9.00 – 14.00 plus godzina konsultacji on-line.
  2. Dokumentacja ZI… – 27 stycznia 2021 roku – godz. 9.00 – 14.00 plus godzina konsultacji on-line.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia oraz autorskie materiały na płycie CD.

Szkolenia zostaną przeprowadzone przez specjalistę z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Certyfikat PARPA) dr Marka Mudanta. Posiada on wieloletnie doświadczenie trenerskie. Od ponad 22 lat pracuje w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie trzech powiatów województwa mazowieckiego. Szkolił również kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli.

Harmonogram – Dziecko krzywdzone…>>>

Harmonogram – Dokumentacja ZI…>>>

Karta zgłoszenia>>>

Ten wpis został opublikowany w kategorii harmonogramy szkoleń, nowości i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.