Szkolenia – kwiecień 2021

Szanowni Państwo.

Trwający w dalszym ciągu okres pandemii i obowiązujących obecnie obostrzeń nie sprzyja bezpieczeństwu rodzin, szczególnie rodzin uwikłanych w przemoc domową. Od pracowników instytucji pomocowych wymaga się jednak profesjonalnej i skutecznej pomocy dla rodzin znajdujących się w kryzysie. Wiele instytucji z obawy o bezpieczeństwo swoich pracowników od ponad roku nie korzysta z żadnych form doskonalenia zawodowego dla swojej kadry.

Mając powyższe na uwadze firma M-M Marek Mudant w I kwartale 2021 roku proponuje szkolenia zarówno w formie on-line jak również szkolenia stacjonarne u Państwa w siedzibach Waszych jednostek. W miesiącu marcu 2021 roku proponujemy szkolenia dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych, Grup Roboczych oraz członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z n/w tematów:

  1. Dokumentacja Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych – jak pomyślnie przejść kontrolę zewnętrzną w ZI. Tworzenie, realizacja, ewaluacja i monitoring Gminnych/Miejskich/Powiatowych Programów Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie – 21 kwietnia 2021 roku – godz. 9.00 – 14.00 plus godzina konsultacji on-line.
  2. „Realizacja procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wykładnia i stosowanie prawa przez członków ZI. Dziecko krzywdzone. Procedury odebrania dziecka z rodziny, w tym procedura związana z przemocą w rodzinie”- 27 kwietnia 2021 roku – godz. 9.00 – 14.00 plus godzina konsultacji on-line.
  3. Szkolenie dla przewodniczących, pełnomocników, członków i kandydatów do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Podstawowe zadania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- przegląd i praktyczne omówienie” – 28 kwietnia 2021 roku – w godz. 9.00 – 14.00 plus godzina konsultacji on-line.

Organizujemy szkolenia indywidualne dla poszczególnych gmin i miast. Cena za uczestnika w takim przypadku wynosi około 100 zł przy grupie 15-20 osób. Istnieje również możliwość szkoleń z innej tematyki (harmonogramy szkoleń dopasowane są indywidualnie dla każdej jednostki).

W każdym z w/w tematów dodatkowo zostaną omówione zadania dla poszczególnych służb, podmiotów i instytucji (Policja, ŻW, OPS, Sądy i ZI/GR) wynikające z tzw. Ustawy antyprzemocowej”. Wprawdzie Ustawa obowiązuje od 30 listopada 2020 roku, ale docierające sygnały z kraju świadczą o niewłaściwym przygotowaniu i wykonaniu założeń w/w Ustawy, szczególnie przez Policję i Sądy.

Szczegóły w/w szkoleń w załączonych Harmonogramach.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia oraz autorskie materiały na płycie CD.

Istnieje również możliwość organizacji szkoleń po wcześniejszym ustaleniu terminu w Państwa siedzibach. Od miesiąca maja firma M-M Marek Mudant organizuje również szkolenia wyjazdowe w Zakopanem (najbliższe maj i czerwiec 2021 r.) i innych miejscach w Polsce. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.mmszkolenia.edu.pl 

Szkolenia zostaną przeprowadzone przez p. Marka Mudant – doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie – specjalistę z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Certyfikat PARPA). Posiada on wieloletnie doświadczenie trenerskie. Od ponad 22 lat pracuje w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie trzech powiatów województwa mazowieckiego.

Harmonogram – Dokumentacja Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych>>>

Harmonogram – Realizacja procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie>>>

Harmonogram – Podstawowe zadania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych>>>

Karta zgłoszenia – kwiecień 2021>>>

Ten wpis został opublikowany w kategorii harmonogramy szkoleń, nowości i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.