19. edycja warsztatów szkoleniowych w Zakopanem

Zapraszamy

przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin (Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów), przewodniczących KRPA, pełnomocników ds. profilaktyki i RPA, członków i kandydatów na członków KRPA, członków Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, nauczycieli, pracowników punktów konsultacyjnych oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia na:

 dziewiętnastą edycję warsztatów szkoleniowych pn.

ZADANIA I KOMPETENCJE CZŁONKÓW GMINNYCH KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ CZŁONKÓW ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I GRUP ROBOCZYCH.

ROLA SAMORZĄDÓW GMIN W NOWOCZESNYM PRZECIWDZIAŁANIU UZALEŻNIENIOM ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY.

NOWOŚĆ – Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w wersji WORD niezbędne autorskie druki do pracy w GKRPA (procedura zobowiązania do leczenia odwykowego plus kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych po wprowadzeniu z dniem 30.04.2018 r. Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców) i ZI (Regulamin działania ZI i wszystkie niezbędne druki w procedurze NK)

 TEMATY WIODĄCE:

 1. Kompendium wiedzy z zakresu działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – szkolenie dla nowo powołanych członków GKRPA. Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowe zadania i obowiązki dla KRPA. Kompendium wiedzy z zakresu kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
 2. Dialog motywujący w rozmowie z osobą doznającą przemocy i osobą stosującą przemoc a także z osobą uzależnioną i współuzależnioną – nowość.
 3. Dokumentacja Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych – jak pomyślnie przejść kontrolę zewnętrzną w ZI. Tworzenie, realizacja, monitoring i ewaluacja Programów Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie – nowość.
 4. Sytuacje niestandardowe w procedurze Niebieskiej Karty. Krzywdzenie dzieci – procedury odebrania dziecka z rodziny, w tym procedura odebrania dziecka z rodziny w związku z przemocą w rodzinie. Wykładnia i stosowanie prawa przez członków ZI. Realizacja obowiązków wynikających z tzw. Ustawy antyprzemocowej – nowość.
 5. Superwizja i profilaktyka wypalenia zawodowego pracowników służb pomocowych – nowość.

warsztaty odbędą się w dniach:

          25 – 28 września 2022 r. w samym sercu Zakopanego

w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym HYRNY

ul. Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane

          Wyjątkowe miejsce w Zakopanem, u podnóża Tatr

Otoczony górską przyrodą i pięknymi podhalańskimi krajobrazami swoim Gościom oferuje komfortowe pokoje z widokiem na Tatry oraz atrakcyjne Centrum Odnowy Biologicznej.
Ośrodek Konferencyjno – Wypoczynkowy Hyrny to idealna baza noclegowa usytuowana blisko Krupówek, a zarazem w spokojnym miejscu Zakopanego. Duży ogród oddalony od ulicy gwarantuje spokojny wypoczynek. W naszym obiekcie zapewniamy 283 miejsca noclegowe w pokojach jedno- i dwuosobowych oraz pokojach studio.
Z okien i balkonów naszych pokoi roztacza się wspaniały widok na Tatry i okolicę. Ze względu na doskonałą lokalizację Ośrodka do najsłynniejszych atrakcji turystycznych Zakopanego można wybrać się spacerem.

Więcej informacji o Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym Hyrny znajdziecie Państwo po kliknięciu na poniższy link: https://hyrny.pl

TRENERZY

Agnieszka Olszewska – prawniczka, prawniczka kanonistka, mediatorka rodzinna, trenerka szkoleniowa, superwizorka przemocy w rodzinie, wieloletnia pracowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, oraz Fundacji Projekt Starsi. Przez wiele lat współpracowała z innymi organizacjami pozarządowymi (Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Fundacja Aktywizacja, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej), absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, autorka wielu artykułów i publikacji (m.in. stała współpraca ze „Światem Problemów”, „Niebieską Linią”, „Wychowaniem w Przedszkolu”, „Emocjami”, Studium Prawa Europejskiego). Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, jest członkiem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Posiada Certyfikat Specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (Certyfikat Instytutu Psychologii Zdrowia PTP), oraz Certyfikat Superwizora przemocy w rodzinie (Certyfikat Instytutu Psychologii Zdrowia PTP), Doktorantka studiów prawa kanonicznego UKSW, a także doktorantka prawa w INP PAN, studentka III roku psychologii.

dr Marek Mudant – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie,certyfikowany specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie), emerytowany funkcjonariusz Policji w stopniu nadkomisarza (ostatnio zajmowane stanowisko – Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Węgrowie), specjalista Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie. Od ponad 19 lat pracuje zarówno z osobami doznającymi przemocy jak również z osobami stosującymi przemoc. W KPP Węgrów był powiatowym koordynatorem procedury Niebieskiej Karty. Jest szkoleniowcem – praktykiem. Od 2011 roku pracuje w Zespołach Interdyscyplinarnych, w jednym z nich jest Przewodniczącym. Od 1993 roku jest członkiem Gminnych i Miejskich Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przeprowadził szereg szkoleń z problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla podległych policjantów oraz nauczycieli, rodziców, kuratorów, pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia i innych grup zawodowych na terenie całego kraju. Realizował m. in. szkolenia: Seminarium dla członków porozumienia „Niebieska Linia”, szkolenie dla kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli, poprzedzające kontrolę z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez administrację publiczną – II półrocze 2012 roku, a także brał udział w panelu ekspertów w NIK-u, szkolenie dla osób dyżurujących przy infolinii w ramach realizacji zadania Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, wykład podczas IX naukowej konferencji Fundacji „Mederi” w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, przeprowadził konferencję pt. „Jestem świadkiem przemocy – więc reaguję” zorganizowanej dla mieszkańców Miasta Malborka w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, przeprowadził szereg szkoleń i konsultacji dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych. W roku akademickim 2014- 2015 był wykładowcą Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. Posiada również Certyfikat Dyrektora Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii, Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. AIDS i Narkomanii oraz Prezesa Fundacji Edukacji Społecznej – „Studium wiedzy o profilaktyce narkomanii” oraz Certyfikat Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. AIDS i Narkomanii, Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu oraz Dyrektora Krajowego Biura ds. Zapobiegania Narkomanii – „Społeczne, prawne i medyczne aspekty narkomanii oraz wybranych zagadnień z zakresu HIV/AIDS”. Przeprowadził również szereg szkoleń dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w województwach mazowieckim, łódzkim, podlaskim i lubelskim. Opracował, wdrożył i zrealizował autorski Profilaktyczny Program Prewencyjny z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie powiatu węgrowskiego pn. „Mamo, tato pomóż mi”, który skierowany był do nauczycieli i rodziców uczniów wszystkich typów szkół. Współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w realizacji programów profilaktycznych na terenie szkół z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży.

KOSZT SZKOLENIA WYNOSI

       (najtańsze szkolenia wyjazdowe w Polsce)

1490 zł w przypadku zgłoszenia jednej osoby

1300 zł od osoby (w przypadku zgłoszenia dwóch do 3  osób)

1200 zł od osoby (w przypadku zgłoszenia 4 i więcej osób)

CENA OBEJMUJE

 • autorskie materiały szkoleniowe i warsztatowe, w tym niezbędne autorskie druki do pracy w GKRPA (procedura zobowiązania do leczenia odwykowego plus kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych po wprowadzeniu Ustawy Prawo Przedsiębiorców) i ZI (Regulamin działania ZI i wszystkie niezbędne druki w procedurze NK)
 • opiekę koordynatora na miejscu;
 • certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia z zakresu profilaktyki i rpa., w oparciu o wymóg art. 4 1 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości (wymóg odbycia przeszkolenia przez członków KRPA) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 •  zakwaterowanie w pokojach jedno, dwuosobowych oraz pokojach typu studio,
 • wyżywienie od poniedziałku do środy.

NA    ŻYCZENIE    UCZESTNIKÓW    ISNTNIEJE    MOŻLIWOŚĆ          ZORGANIZOWANIA WYJAZDU DO TERM CHOCHOŁOWSKICH

UWAGA!!! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA (50 osób). DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 15 września 2022 roku

 W przypadku pytań prosimy o kontakt:

793-080-056 – dr Marek Mudant

Zaszufladkowano do kategorii harmonogramy szkoleń, nowości | Otagowano , , | Możliwość komentowania 19. edycja warsztatów szkoleniowych w Zakopanem została wyłączona

Podnosimy swoje kwalifikacje!

Misją naszej firmy jest kształcenie profesjonalnej kadry instytucji służb pomocowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień, a także przekazanie rzetelnej, fachowej, profesjonalnej i praktycznej wiedzy i umiejętności. Nasi trenerzy to wyłącznie osoby z bardzo dużym doświadczeniem, praktyką i wiedzą. Każdy ze współpracujących z firmą trenerów podnosi swoją wiedzę i kompetencje.

Dlatego miło mi jest Państwa poinformować, że jako właściciel firmy również przez ostatnie 5 lat podnosiłem swoje umiejętności na studiach III stopnia na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. W dniu 18 grudnia 2020 roku obroniłem swoją rozprawę doktorską pt. „Działania jednostek samorządu terytorialnego na rzecz poprawy bezpieczeństwa rodzin doświadczających przemocy w rodzinie na przykładzie województwa mazowieckiego”. Natomiast w dniu 24 czerwca 2021 roku miałem zaszczyt odebrać Dyplom Doktorski. W załączeniu krótka fotorelacja z w/w uroczystości.

Zapraszamy Państwa do dalszej współpracy z naszą firmą. Ja osobiście podczas szkoleń i konferencji chętnie podzielę się z Państwem wynikami uzyskanych badań i wnioskami z mojej dysertacji naukowej.

                                                                                  Z poważeniem:

                                                                                  dr Marek Mudant

Zaszufladkowano do kategorii inne | Otagowano , | Możliwość komentowania Podnosimy swoje kwalifikacje! została wyłączona

Szkolenia – kwiecień 2021

Szanowni Państwo.

Trwający w dalszym ciągu okres pandemii i obowiązujących obecnie obostrzeń nie sprzyja bezpieczeństwu rodzin, szczególnie rodzin uwikłanych w przemoc domową. Od pracowników instytucji pomocowych wymaga się jednak profesjonalnej i skutecznej pomocy dla rodzin znajdujących się w kryzysie. Wiele instytucji z obawy o bezpieczeństwo swoich pracowników od ponad roku nie korzysta z żadnych form doskonalenia zawodowego dla swojej kadry.

Mając powyższe na uwadze firma M-M Marek Mudant w I kwartale 2021 roku proponuje szkolenia zarówno w formie on-line jak również szkolenia stacjonarne u Państwa w siedzibach Waszych jednostek. W miesiącu marcu 2021 roku proponujemy szkolenia dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych, Grup Roboczych oraz członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z n/w tematów:

 1. Dokumentacja Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych – jak pomyślnie przejść kontrolę zewnętrzną w ZI. Tworzenie, realizacja, ewaluacja i monitoring Gminnych/Miejskich/Powiatowych Programów Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie – 21 kwietnia 2021 roku – godz. 9.00 – 14.00 plus godzina konsultacji on-line.
 2. „Realizacja procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wykładnia i stosowanie prawa przez członków ZI. Dziecko krzywdzone. Procedury odebrania dziecka z rodziny, w tym procedura związana z przemocą w rodzinie”- 27 kwietnia 2021 roku – godz. 9.00 – 14.00 plus godzina konsultacji on-line.
 3. Szkolenie dla przewodniczących, pełnomocników, członków i kandydatów do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Podstawowe zadania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- przegląd i praktyczne omówienie” – 28 kwietnia 2021 roku – w godz. 9.00 – 14.00 plus godzina konsultacji on-line.

Organizujemy szkolenia indywidualne dla poszczególnych gmin i miast. Cena za uczestnika w takim przypadku wynosi około 100 zł przy grupie 15-20 osób. Istnieje również możliwość szkoleń z innej tematyki (harmonogramy szkoleń dopasowane są indywidualnie dla każdej jednostki).

W każdym z w/w tematów dodatkowo zostaną omówione zadania dla poszczególnych służb, podmiotów i instytucji (Policja, ŻW, OPS, Sądy i ZI/GR) wynikające z tzw. Ustawy antyprzemocowej”. Wprawdzie Ustawa obowiązuje od 30 listopada 2020 roku, ale docierające sygnały z kraju świadczą o niewłaściwym przygotowaniu i wykonaniu założeń w/w Ustawy, szczególnie przez Policję i Sądy.

Szczegóły w/w szkoleń w załączonych Harmonogramach.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia oraz autorskie materiały na płycie CD.

Istnieje również możliwość organizacji szkoleń po wcześniejszym ustaleniu terminu w Państwa siedzibach. Od miesiąca maja firma M-M Marek Mudant organizuje również szkolenia wyjazdowe w Zakopanem (najbliższe maj i czerwiec 2021 r.) i innych miejscach w Polsce. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.mmszkolenia.edu.pl 

Szkolenia zostaną przeprowadzone przez p. Marka Mudant – doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie – specjalistę z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Certyfikat PARPA). Posiada on wieloletnie doświadczenie trenerskie. Od ponad 22 lat pracuje w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie trzech powiatów województwa mazowieckiego.

Harmonogram – Dokumentacja Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych>>>

Harmonogram – Realizacja procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie>>>

Harmonogram – Podstawowe zadania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych>>>

Karta zgłoszenia – kwiecień 2021>>>

Zaszufladkowano do kategorii harmonogramy szkoleń, nowości | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Szkolenia – kwiecień 2021 została wyłączona

Dwa nowe szkolenia w lutym 2021 r.

Szanowni Państwo!

Nowy Rok – nowe wyzwania przed nami. Okres pandemii i obowiązującej obecnie kwarantanny narodowej nie sprzyja bezpieczeństwu rodzin, szczególnie rodzin uwikłanych w przemoc domową. W ostatnim kwartale 2020 roku w mediach słyszeliśmy o kilkunastu tragicznych zdarzeniach z udziałem dzieci, które w wyniku doznawanej przemocy w rodzinie od osób najbliższych zapłaciły największą cenę – ŻYCIE.

Mając powyższe na uwadze firma M-M Marek Mudant w I kwartale 2021 roku proponuje dwa nowe tematy szkoleń w formie on-line:

 1. Dokumentacja Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych – jak pomyślnie przejść kontrolę zewnętrzną w ZI. Tworzenie, realizacja, ewaluacja i monitoring Gminnych/Miejskich/Powiatowych Programów Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie – 18 lutego 2021 roku – godz. 9.00 – 14.00 plus godzina konsultacji on-line.
 2. Dziecko krzywdzone – procedury odebrania dziecka z rodziny, w tym procedura w związku z przemocą w rodzinie na podstawie art. 12 a Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 24 lutego 2021 roku – godz. 9.00 – 14.00 plus godzina konsultacji on-line.

Organizujemy szkolenia indywidualne dla poszczególnych gmin i miast. Cena za uczestnika w takim przypadku wynosi około 100 zł przy grupie 15-20 osób.

W każdym z w/w tematów dodatkowo zostaną omówione zadania dla poszczególnych służb, podmiotów i instytucji  (Policja, ŻW, OPS, Sądy i ZI/GR) wynikające z tzw. Ustawy antyprzemocowej”. Wprawdzie Ustawa obowiązuje od 30 listopada 2020 roku, ale docierające sygnały z kraju świadczą o niewłaściwym przygotowaniu i wykonaniu założeń w/w Ustawy, szczególnie przez Policję i Sądy.

Szczegóły obu szkoleń w załączonych Harmonogramach.

Terminy szkoleń na luty 2021 roku:

 1. Dziecko krzywdzone … – 24 lutego 2021 roku – godz. 9.00 – 14.00 plus godzina konsultacji on-line
 2. Dokumentacja ZI … – 18 lutego 2021 roku – godz. 9.00 – 14.00 plus godzina konsultacji on-line

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia oraz autorskie materiały na płycie CD.

Szkolenia zostaną przeprowadzone przez specjalistę z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Certyfikat PARPA) dr Marka Mudanta. Posiada on wieloletnie doświadczenie trenerskie. Od ponad 22 lat pracuje w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie trzech powiatów województwa mazowieckiego. Szkolił również kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli.

Harmonogram – Dziecko krzywdzone…>>>

Harmonogram – Dokumentacja ZI…>>>

Karta zgłoszenia>>>

Zaszufladkowano do kategorii harmonogramy szkoleń, nowości | Otagowano , , | Możliwość komentowania Dwa nowe szkolenia w lutym 2021 r. została wyłączona

Szanowni Państwo.

Z uwagi na przedłużający się okres pandemii oraz w związku z zapytaniami z terenu kraju, firma M-M Marek Mudant wychodzi z propozycją szkoleń online dla przewodniczących, pełnomocników, członków i kandydatów na członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pt. „Podstawowe zadania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- przegląd i praktyczne omówienie”.

Szkolenie będzie odbywać się według załączonego Harmonogramu. Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione wszystkie niezbędne druki przydatne w pracy członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zarówno dotyczące procedury zobowiązania do leczenia, kontroli przedsiębiorców, jak również dot. pozyskiwania środków z budżetu KRPA.

Terminy szkoleń na luty 2021 roku: 5 lutego 2021 roku – godz. 9.00 – 14.00 plus godzina konsultacji online.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia oraz autorskie materiały na płycie CD.

Szkolenia zostaną przeprowadzone przez specjalistę z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Certyfikat PARPA) dr Marka Mudanta. Posiada on wieloletnie doświadczenie trenerskie. Od 1993 roku pracuje w Komisjach Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w powiecie węgrowskim.

Nasze szkolenia są od kilku lat najtańszymi w Polsce. Istnieje możliwość organizacji szkoleń w innych terminach tylko i wyłącznie dla poszczególnych KRPA. Więcej informacji pod nr telefonu: 793-080-056.

Harmonogram szkolenia>>>

Karta zgłoszenia>>>

Zaszufladkowano do kategorii harmonogramy szkoleń, nowości | Otagowano , , | Możliwość komentowania Szanowni Państwo. została wyłączona

Szanowni Państwo! Nowy Rok – nowe wyzwania przed nami!

Okres pandemii i obowiązującej obecnie kwarantanny narodowej nie sprzyja bezpieczeństwu rodzin, szczególnie rodzin uwikłanych w przemoc domową. W ostatnim kwartale 2020 roku w mediach słyszeliśmy o kilkunastu tragicznych zdarzeniach z udziałem dzieci, które w wyniku doznawanej przemocy w rodzinie od osób najbliższych zapłaciły największą cenę – ŻYCIE.

Mając powyższe na uwadze firma M-M Marek Mudant w I kwartale 2021 roku proponuje dwa nowe tematy szkoleń w formie on-line:

 1. Dziecko krzywdzone – procedury odebrania dziecka z rodziny, w tym procedura w związku z przemocą w rodzinie na podstawie art. 12 a Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 2. Dokumentacja Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych – jak pomyślnie przejść kontrolę zewnętrzną w ZI. Tworzenie, realizacja, ewaluacja i monitoring Gminnych/Miejskich/Powiatowych Programów Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W każdym z w/w tematów dodatkowo zostaną omówione zadania dla poszczególnych służb, podmiotów i instytucji (Policja, ŻW, OPS, Sądy i ZI/GR) wynikające z tzw. Ustawy antyprzemocowej. Wprawdzie Ustawa obowiązuje od 30 listopada 2020 roku, ale docierające sygnały z kraju świadczą o niewłaściwym przygotowaniu i wykonaniu założeń w/w Ustawy, szczególnie przez Policję i Sądy.

Szczegóły obu szkoleń w załączonych Harmonogramach.

Terminy szkoleń na styczeń 2021 roku:

 1. Dziecko krzywdzone… – 26 stycznia 2021 roku – godz. 9.00 – 14.00 plus godzina konsultacji on-line.
 2. Dokumentacja ZI… – 27 stycznia 2021 roku – godz. 9.00 – 14.00 plus godzina konsultacji on-line.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia oraz autorskie materiały na płycie CD.

Szkolenia zostaną przeprowadzone przez specjalistę z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Certyfikat PARPA) dr Marka Mudanta. Posiada on wieloletnie doświadczenie trenerskie. Od ponad 22 lat pracuje w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie trzech powiatów województwa mazowieckiego. Szkolił również kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli.

Harmonogram – Dziecko krzywdzone…>>>

Harmonogram – Dokumentacja ZI…>>>

Karta zgłoszenia>>>

Zaszufladkowano do kategorii harmonogramy szkoleń, nowości | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Szanowni Państwo! Nowy Rok – nowe wyzwania przed nami! została wyłączona

Szkolenia z zakresu dietetyki – zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia, warsztaty żywieniowe i kulinarne

(polecane szczególnie dla osób starszych, niepełnosprawnych, opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży)

Szanowni Państwo,

Model żywienia, który stosujemy na co dzień w znacznym stopniu wpływa na nasze zdrowie, a błędy, które popełniamy w żywieniu dziś mogą przynieść katastrofalne skutki w przyszłości. Mówi się, że nawet 11 milionów zgonów rocznie spowodowane jest nieprawidłowym sposobem żywienia. Dlatego istnieje ogromna potrzeba edukacji społeczeństwa w tym zakresie z naciskiem na konkretne grupy (m.in. seniorzy, dzieci i młodzież, osoby sprawujące opiekę nad innymi).

Niestety środki masowego przekazu często przekazują wiedzę nierzetelną, niepopartą żadnymi badaniami, a wiele oferowanych w Internecie szkoleń prowadzą osoby, które uzyskały tytuł dietetyka na podstawie krótkiego kursu. Dietetyka jest dziedziną nauki, która stale się zmienia, ewoluuje, dziedziną, którą trzeba zgłębiać z wielu różnorakich stron (także od strony klinicznej). Nieświadomość żywieniowa, stosowanie rygorystycznych, niskokalorycznych diet, a także podążanie za niebezpiecznymi nowinkami żywieniowymi może być bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia.

Oferujemy Państwu szkolenia z zakresu prawidłowego żywienia – teoretyczne oraz praktyczne prowadzone przez wykwalifikowaną dietetyk kliniczną – absolwentkę Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która w swojej praktyce opiera się tylko i wyłącznie na metodach opartych na rzetelnych badaniach naukowych. Swoją wiedzę przekazuje w sposób przejrzysty i dostosowany do grupy odbiorców, o czym świadczą liczne pozytywne opinie słuchaczy.

Warsztaty prowadzimy dla różnorakich grup wiekowych (do wyboru teoretyczne, praktyczne lub połączenie obydwu). Harmonogram szkolenia ustalany jest indywidualnie, w zależności od zapotrzebowania grupy. Oferujemy zarówno szkolenia jednodniowe, jak i cykle szkoleń. Specjalizujemy się głównie w warsztatach żywieniowych dla osób starszych, gdyż jest to szczególna grupa, także pod względem żywieniowym, jednak nasza oferta obejmuje także inne grupy. Prowadzimy warsztaty teoretyczne oraz warsztaty kulinarne. Po ukończeniu szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie oraz materiały edukacyjne w formie wydruku. Istnieje także możliwość poszerzenia oferty o pomiar składu ciała uczestników szkolenia.

Poniżej przedstawiamy przykładowy harmonogram szkolenia dla Seniorów (przewidziany na 8 godzin dydaktycznych):

Część I

 1. Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej dla Seniorów
 2. Dekalog prawidłowego żywienia
 3. Cukier i sól jako niebezpieczeństwa XXI wieku
 4. Zalecenia praktyczne i propozycje modyfikacji tradycyjnych posiłków
 5. Przykładowe przepisy

Część II

 1. Dietetyczne fakty i mity
 2. Szczególna rola prawidłowego nawodnienia w codziennym funkcjonowaniu osób starszych

Część III

 1. Omówienie zaleceń żywieniowych w wybranych jednostkach chorobowych (najbardziej popularnych tj. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zaparcia itp.).
 2. Zapoznanie z indeksem masy ciała (BMI) i nauka jego wyliczenia.
 3. Wspólne układanie jadłospisów i ich weryfikacja.

Część IV

 1. Zapoznanie z zasadami komponowania prawidłowo zbilansowanego śniadania.
 2. Wspólne przygotowanie śniadania (każdy uczestnik czynnie uczestniczy w warsztatach)
 3. Wspólna degustacja przygotowanego śniadania, omówienie przygotowanych potraw.
Zaszufladkowano do kategorii harmonogramy szkoleń, nowości | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Szkolenia z zakresu dietetyki – zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia, warsztaty żywieniowe i kulinarne została wyłączona

Informacja nt. procedury NK w czasie epidemii

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na zapytania spływające do mnie przesyłam w załączniku krótką informację nt. procedury NK w czasie epidemii. Jeżeli uznacie ją Państwo za istotną proszę o jej rozesłanie zaprzyjaźnionym zespołom interdyscyplinarnym.

Pozostańcie Państwo w pełnym zdrowiu…

dr Grzegorz Wrona

adwokat

Pełny tekst informacji nt. procedury NK w czasie epidemii>>>

Zaszufladkowano do kategorii inne | Otagowano , | Możliwość komentowania Informacja nt. procedury NK w czasie epidemii została wyłączona

„Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – kompendium wiedzy z zakresu działalności KRPA ”

Szkolenie m.in. dla nowych członków KRPA. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii nowości | Otagowano , , | Możliwość komentowania „Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – kompendium wiedzy z zakresu działalności KRPA ” została wyłączona

„Odebranie dziecka z rodziny w związku z przemocą w rodzinie”

Szanowni Państwo!

W bieżącym roku w Polsce doszło do kilkudziesięciu przypadków krzywdzenia dzieci. Praktycznie każdego dnia media przekazują nam dramatyczne informacje o skatowaniu, pobiciu, zaniedbywaniu najsłabszych i bezbronnych dzieci. W dniu 12 lipca 2017 roku weszły w życie zmienione (zaostrzone) przepisy dot. znęcania się nad dziećmi. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii harmonogramy szkoleń, nowości | Otagowano , , , | Możliwość komentowania „Odebranie dziecka z rodziny w związku z przemocą w rodzinie” została wyłączona