Koordynatorzy

dr Marek Mudant

(prowadzi szkolenia dla ZI/GR, KRPA, sprzedawców oraz z zakresu profilaktyki uzależnień)

*****

mgr Dorota Krupińska

(prowadzi szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień, szkolenia dla ZI/GR oraz warsztaty i konsultacje dla osób doznających przemocy)

*****

Mariusz Kondraciuk

(prowadzi szkolenia z samoobrony)

*****

mgr Monika Figler

(prowadzi szkolenia psychologiczne z zakresu komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem oraz szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego)

*****

mgr Monika Wrzosek

(prowadzi szkolenia z zakresu bhp i p-poż.)

*****

mgr Zbigniew Rzymkowski

(prowadzi szkolenia dla ZI/GR, KRPA, sprzedawców oraz z zakresu profilaktyki uzależnień)

*****