Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Oferta szkoleniowa dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

– Działanie i funkcjonowanie M/GKRPA;

– Dokumentacja w pracy M/GKRPA;

– Procedura do podjęcia leczenia;

– Motywowanie osób uzależnionych do leczenia odwykowego;

– Aspekty prawne w pracy M/GKRPA;

– Konstruowanie Gminnego Programu Profilaktyki;

– Kontrola punktów, wydawanie i cofanie zezwoleń;

– Zwiększanie skuteczności w działaniu M/GKRPA;

– Potrzeby i możliwości pomagania rodzinie z problemem alkoholowym.

Sprzedawcy – Przedsiębiorcy:

– Zasady sprzedaży napojów alkoholowych;

– Zakaz sprzedaży alkoholu i tytoniu nieletnim – aspekty prawne i psychologiczne;

– Odpowiedzialny sprzedawca;

Szkolenia realizowane są zarówno w formie stacjonarnej, jak i terenowej.

Sprawdź również ofertę szkoleniową w zakładce: „Zagadnienia wspólne dla M/GKRPA, ZI/GR, OPS i innych podmiotów”.

Przykładowe Harmonogramy szkoleń: