Zagadnienia wspólne dla M/GKRPA, ZI/GR, OPS i innych podmiotów

– Praca z trudnym klientem;

– Asertywność w pracy;

– Rodzina wieloproblemowa – algorytm postępowania specjalistów;

– Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym/rodzinie dotkniętej przemocą;

– Ochrona danych osobowych;

– Techniki manipulacyjne stosowane przez osoby uzależnione, sprawców przemocy domowej;

– Uzależnienia behawioralne;

– Stres i wypalenie zawodowe w pracy M/GKRPA, ZI/GR, OPS;

– Motywowanie do zmiany;

– Niebieska Karta;

– Środki o działaniu psychoaktywnym;

– FAS;

– Depresje i samobójstwa.

Komunikacja interpersonalna:

– Metody komunikacji;

– Komunikacja ze współpracownikami;

– Bariery komunikacyjne;

– Aktywne słuchanie;

– Budowanie pozytywnych relacji w zespole;

– Negocjacje;

– Techniki manipulacji;

– Asertywność.

Stres:

– Rodzaje stresu;

– Reakcje organizmu na trudne sytuacje;

– Sposoby radzenia sobie ze stresem;

– Arteterapia – uwalnianie emocji przez sztukę.