Zespoły Interdyscyplinarne – Grupy Robocze

Oferta szkoleniowa dla Zespołów Interdyscyplinarnych – Grup Roboczych.

– Warsztaty asertywności i odbudowy poczucia własnej wartości dla osób podlegających przemocy – NOWOŚĆ!!!

– Praktyczne elementy funkcjonowania ZI/GR;

– Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – jak działać skutecznie krok po kroku;

– Dziecko wykorzystywane seksualnie;

– Przemoc domowa – dziecko krzywdzone (pomoc dziecku i rodzinie);

– Praca ze sprawcą i ofiarą przemocy (warsztaty);

– Szkolenia tzw. branżowe dla podmiotów zobowiązanych do realizacji procedury „Niebieskiej Karty” np. oświata, służba zdrowia, kuratorzy.

Sprawdź również ofertę szkoleniową w zakładce: „Zagadnienia wspólne dla M/GKRPA, ZI/GR, OPS i innych podmiotów”.

Przykładowe Harmonogramy szkoleń: