Pracownicy socjalni – asystenci rodziny

Oferta szkoleniowa dla pracowników socjalnych – asystentów rodziny.

– Praca z klientem agresywnym z podstawowym kursem samoobrony. Szkolenie prowadzone przez instruktora rekreacji ruchowej o specjalności „Samoobrona”, jednocześnie instruktora karate i ju-jitsu. NOWOŚĆ!!!

Zamawiając szkolenie u NAS do końca września br. każdy uczestnik szkolenia otrzyma specjalny upominek na potrzeby własnej ochrony i obrony.

Asystent rodziny:

– Założenia ustawy o wspieraniu rodziny;

– Asystent rodziny;

– Funkcje, cele, uprawnienia, dokumentacja;

– Nawiązywanie kontaktu z rodziną;

– Problemy rodziny (uzależnienia, przemoc, bezrobocie, problemy wychowawcze);

– Motywowanie członków rodziny do zmian;

– Formułowanie planu pracy z rodziną;

– Współpraca asystenta rodziny ze służbami zaangażowanymi w pomoc rodzinie;

– Aktywizacja rodziny do zmiany swojej sytuacji;

– Trudności w pracy z rodziną;

– Rozwiązanie relacji asystent – podopieczny.

Przykładowe Harmonogramy szkoleń:

Sprawdź również ofertę szkoleniową w zakładce: „Zagadnienia wspólne dla M/GKRPA, ZI/GR, OPS i innych podmiotów”.