Wychowawcy domów dziecka, koordynatorzy pieczy zastępczej, PCPR oraz Kuratorzy zawodowi i społeczni

Oferta szkoleniowa dla wychowawców domów dziecka, koordynatorów pieczy zastępczej, PCPR oraz Kuratorów zawodowych i społecznych.

– Budowanie relacji wychowawca/wychowanek;

– Zagadnienia związane z przemocą, używkami itp.;

– Niebieska Karta;

– FAS;

– Uzależnienia behawioralne;

– Przemoc;

– Uzależnienia;

– Narkotyki, nowe substancje psychoaktywne tzw. dopalacze, leki, energetyzery;

– Depresje i samobójstwa.

Sprawdź również ofertę szkoleniową w zakładce: „Zagadnienia wspólne dla M/GKRPA, ZI/GR, OPS i innych podmiotów”.

Przykładowe Harmonogramy szkoleń: