Szkolenie dla wszystkich grup zawodowych oraz uczniów wszystkich typów szkół – pierwsza pomoc przedmedyczna

Szkolenie skierowane jest do wszystkich grup zawodowych oraz uczniów – dzieci i młodzieży.

Treści i sposób prowadzenia zajęć dostosowane są do poszczególnych grup wiekowych uczestników. Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowanego ratownika medycznego.

Pierwsza pomoc:

– Udzielanie pierwszej pomocy w stanie zagrożenia życia (ocena miejsca zdarzenia,

bezpieczeństwo własne, ocena stanu chorego po urazie, resuscytacja);

– Układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej;

– Postępowanie z osobą w stanie epilepsji;

– Tamowanie krwawień i krwotoków;

– Postępowanie w przypadku złamań.

Przykładowe Harmonogramy szkoleń: