Harmonogramy szkoleń

Szanowni Państwo!

Proszę o zapoznanie się z propozycją szkoleń – przykładowe harmonogramy prezentujemy w poszczególnych zakładkach strony.

Oczywiście możemy dostosować harmonogram do Państwa indywidualnych potrzeb.

Polecam wykonanie tych szkoleń, a szczególnie zajęć warsztatowych – będziecie mieli Państwo okazję w praktyce przetrenować podstawowe umiejętności w pracy z osobą doznającą przemocy lub osobą stosującą przemoc.

Naszą ofertę szkoleniową przedstawiamy w kilku zakładkach, które dostosowane są tematycznie do grup szkoleniowych. Zachęcamy do zapoznania się z nimi:

I. Oferta szkoleniowa dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

II. Oferta szkoleniowa dla Zespołów Interdyscyplinarnych – Grup Roboczych.

III. Oferta szkoleniowa dla pracowników socjalnych – asystentów rodziny.

IV. Oferta szkoleniowa dla szkół wszystkich typów (nauczyciele, uczniowie, rodzice) – warsztaty i szkolenia.

V. Oferta szkoleniowa dla wychowawców domów dziecka, koordynatorów pieczy zastępczej, PCPR oraz Kuratorów zawodowych i społecznych.

VI. Zagadnienia wspólne dla M/GKRPA, ZI/GR, OPS i innych podmiotów.

VII. Oferta szkoleniowa z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – szkolenie dla wszystkich grup zawodowych oraz uczniów wszystkich typów szkół.

VIII. Oferta szkoleniowa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej – szkolenie dla firm, przedsiębiorstw i instytucji.