mgr Anna Mudant-Rybak – dietetyk z pasją i zamiłowaniem do swojej pracy. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kilkukrotna beneficjentka Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów. Studia ukończyła otrzymując dyplom z wyróżnieniem. Odbyła 3-miesięczny staż (praktykę absolwencką) w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, gdzie brała udział w kampanii „Wiem, co jem”. Obecnie pracuje w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica – Szpitalu Psychiatrycznym. Prowadzi także warsztaty z zakresu dietetyki – zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia, warsztaty żywieniowo-kulinarne.

Studia pierwszego, jak i drugiego stopnia ukończyłam na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Podczas studiów odbyłam praktyki na wielu oddziałach w warszawskich szpitalach, a także w domach pomocy społecznej i szkołach podstawowych. Już podczas studiów prowadziłam warsztaty żywieniowe, głównie dla osób dorosłych oraz seniorów. Na początku 2020 roku odbyłam staż absolwencki w Urzędzie m.st. Warszawy, gdzie pracowałam jako edukator żywieniowy w kampanii „Wiem, co jem” -– przeprowadziłam ponad 100 godzin warsztatów żywieniowo-kulinarnych dla dzieci w licznych warszawskich szkołach podstawowych. W swojej praktyce zawodowej miałam przyjemność pracować z licznymi Stowarzyszeniami, Uniwersytetami Trzeciego Wieku, klubami Seniora – prowadziłam prelekcje, pogadanki, warsztaty żywieniowe dla osób starszych, niepełnosprawnych, opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, rodzin zastępczych i innych. Obecnie pełnię funkcję dietetyka w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica – Szpitalu Psychiatrycznym, gdzie między innymi nadzoruję żywienie pacjentów, prowadzę konsultacje żywieniowe dla pacjentów Poradni. Ponadto współpracuję ze Stowarzyszeniem „Empatia” i prowadzę cykliczne warsztaty żywieniowo-kulinarne dla pacjentów szpitala. Prywatnie jestem osobą energiczną, lubiącą wyzwania, sumienną i wyjątkowo empatyczną. Swoją pracę wykonuję zawsze z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem. Zdrowie moich pacjentów oraz słuchaczy jest dla mnie niezwykle ważne, dlatego swoje porady, konsultacje, warsztaty oraz prelekcje zawsze opieram na rzetelnych źródłach naukowych. Moim celem jest pomoc innym ludziom w budowaniu nowej, lepszej i zdrowszej przyszłości.