dr Marek Mudant

prowadzi szkolenia dla ZI/GR, KRPA, sprzedawców oraz z zakresu profilaktyki uzależnień

mgr Anna Mudant-Rybak

Koordynator ds.szkoleń; dietetyk, prowadzi warsztaty z zakresu zdrowego żywienia, warsztaty kulinarne

mgr Zbigniew Rzymkowski

prowadzi szkolenia dla ZI/GR, KRPA, sprzedawców oraz z zakresu profilaktyki uzależnień

mgr Monika Figler

prowadzi szkolenia psychologiczne z zakresu komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem oraz szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego

mgr Monika Wrzosek

prowadzi szkolenia z zakresu bhp i p-poż.

Mariusz Kondraciuk

prowadzi szkolenia z samoobrony

Wioletta Zychnowska

prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli

mgr Dorota Krupińska

prowadzi szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień, szkolenia dla ZI/GR oraz warsztaty i konsultacje dla osób doznających przemocy

Katarzyna Wodyńska

mgr psychologii, seksuolog, pedagog, psychodietetyk

dr Beata Bocian-Waszkiewicz

pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta rodzinny, seksuolog kliniczny, edukator profilaktyki I i II stopnia, edukator profilaktyki w zakresie uzależnień behawioralnych