Profesjonalizm oparty na wieloletnim doświadczeniu  – Doradztwo  – Skuteczna Pomoc !

Szanowni Państwo !

          Kształcenie profesjonalnej kadry instytucji służb pomocowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień, jak również przekazywanie profesjonalnej i praktycznej wiedzy z tego zakresu – to cecha, która firmę M-M Centrum Usług Szkoleniowo – Doradczych, wyróżnia na rynku szkoleniowym. Opinia taka motywuje do działania i jeszcze większego samodoskonalenia. Trenerzy, którzy współpracują z firmą to wysoko wykwalifikowani pracownicy naukowi i co istotne – praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu: bezpieczeństwa wewnętrznego, sądownictwa, policji, terapii uzależnień, pracy socjalnej, profilaktyki. Dużym atutem firmy jest solidny warsztat  naukowo – badawczy  trenerów,  bo to sprawia, że każdy rodzaj pytań problemowych z obszaru przemocy i uzależnień, analizowany jest  pod kątem teoretyczno-prawnym, celnie i natychmiast.   

          Tak silne zaplecze merytoryczne firmy daje gwarancję sukcesu zawodowego tym wszystkim, którzy pracują w obszarze pomocowym i chcą uzupełnić swoją wiedzę. Zajmujemy się fachowym doradztwem zawodowym, poradami i konsultacjami, przy czym większość porad i konsultacji udzielana jest bezpłatnie. Jesteśmy także aktywni na portalach społecznościowych, gdzie chętnie dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem. Od września 2022 roku do teamu trenerskiego dołączają dwie nowe osoby – praktycy i pracownicy naukowi wyższych uczelni, stypendyści grantów ministerialnych, pasjonaci problematyki społecznej i prawa.  Nasi trenerzy to osoby charyzmatyczne i bardzo  otwarte, dlatego też szkolenia oraz konferencje, dają poczucie ogromnej satysfakcji z dobrze zorganizowanego czasu – nabytej wiedzy – a zatem dobrze zainwestowanych pieniędzy.  

          W związku z powyższym w naszej Ofercie szkoleniowej pojawią się zarówno nowe zagadnienia, jak również nowe tematy i oferty. Jeżeli poszukujecie Państwo profesjonalnej firmy szkoleniowej specjalizującej się w obszarach przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień to serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej „Jesień 2022”.

  1. Nowa oferta szkoleń – „Jesień 2022”.

Więcej informacji w załączniku:

https://mmszkolenia.edu.pl/wp-content/uploads/2022/08/Oferta-Jesien-2022.docx

2. Szkolenia wyjazdowe w Zakopanem, a wkrótce także w innych miejscach w Polsce. Najbliższe terminy szkoleń w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym HYRNY w Zakopanem to:

    • 20 – 23.11.2022 r.

Więcej informacji w załącznikach:

Szkolenie wyjazdowe w Kazimierzu Dolnym, w Domu Szkoleniowo – Rekreacyjnym KWASKOWA

  • 10 – 12.10.2022 r.

Więcej informacji w załącznikach:

3. Szkolenia podnoszące poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych przez pracownika socjalnego – realizacja obowiązku pracodawcy wynikająca z art. 121 ust 2 c Ustawy o pomocy społecznej.

Więcej informacji w załączniku:

https://mmszkolenia.edu.pl/wp-content/uploads/2022/01/Oferta-bezpieczenstwo-pracy-2022.docx

4. Szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych uwzględniających proponowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zmiany w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Więcej informacji w załącznikach:

5. Szkolenia dla członków i kandydatów na członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – omówienie wprowadzonych z dniem 1stycznia zmian w Ustawie o zdrowiu publicznym i innych niektórych ustaw oraz nowych obowiązków wynikających zarówno dla jednostek samorządów terytorialnych jak również dla KRPA.

Więcej informacji w załączniku:

https://mmszkolenia.edu.pl/wp-content/uploads/2022/01/Harmonogram-KRPA-online-2022.docx

6. Szkolenia dla innych grup zawodowych – nauczyciele, sprzedawcy napojów alkoholowych i inni – w załączeniu przykładowe Harmonogramy:

7. Inne szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień, warsztaty profilaktyczne, warsztaty z zakresu prawidłowych wzorców odżywiania i z zakresu dietetyki, o których znajdziecie Państwo informacje na naszej stronie.

Zapraszam do współpracy:

dr Marek Mudant

NOWOŚĆ!

Szkolenia z zakresu dietetyki – zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia, warsztaty żywieniowe i kulinarne

(polecane szczególnie dla osób starszych, niepełnosprawnych, opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży)

Szanowni Państwo,

Model żywienia, który stosujemy na co dzień w znacznym stopniu wpływa na nasze zdrowie, a błędy, które popełniamy w żywieniu dziś mogą przynieść katastrofalne skutki w przyszłości. Mówi się, że nawet 11 milionów zgonów rocznie spowodowane jest nieprawidłowym sposobem żywienia. Dlatego istnieje ogromna potrzeba edukacji społeczeństwa w tym zakresie z naciskiem na konkretne grupy (m.in. seniorzy, dzieci i młodzież, osoby sprawujące opiekę nad innymi).

Niestety środki masowego przekazu często przekazują wiedzę nierzetelną, niepopartą żadnymi badaniami, a wiele oferowanych w Internecie szkoleń prowadzą osoby, które uzyskały tytuł dietetyka na podstawie krótkiego kursu. Dietetyka jest dziedziną nauki, która stale się zmienia, ewoluuje, dziedziną, którą trzeba zgłębiać z wielu różnorakich stron (także od strony klinicznej). Nieświadomość żywieniowa, stosowanie rygorystycznych, niskokalorycznych diet, a także podążanie za niebezpiecznymi nowinkami żywieniowymi może być bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia.

Oferujemy Państwu szkolenia z zakresu prawidłowego żywienia – teoretyczne oraz praktyczne…

Więcej na stronie>>>

Serdecznie zapraszam do współpracy!

Oferuję szeroki zakres szkoleń i warsztatów dla wielu podmiotów, firm, instytucji oraz wszystkich rodzajów szkół. Specjalizujemy się w szkoleniach i warsztatach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Zespoły Interdyscyplinarne, Grupy Robocze, inne podmioty a także prowadzimy warsztaty i konsultacje indywidualne dla osób doznających przemocy w rodzinie), z zakresu profilaktyki uzależnień – alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne tzw. „dopalacze”, przemoc i agresja rówieśnicza, cyberprzemoc (zajęcia dla pedagogów, nauczycieli, psychologów, dzieci, młodzieży, rodziców), a także realizujemy szkolenia dla członków i kandydatów na członków M/GKRPA oraz dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również szkolenia z zakresu bhp i p-poż, szkolenia z psychologiem z zakresu komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem oraz szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego, szkolenia dla pracowników socjalnych z zakresu postępowania z agresywnym klientem z podstawowym kursem samoobrony i wiele innych. Szczegółowy wykaz szkoleń i warsztatów z przykładowymi Harmonogramami znajdziecie Państwo w zakładce „Oferta – Harmonogramy szkoleń”.

Ponadto wszelkie nowe produkty (szkolenia, warsztaty), jak również promocje, wydarzenia, aktualności na bieżąco prezentowane są w zakładce „Aktualności – nowości”. Już od września 2017 roku nowa i bogatsza oferta szkoleniowa dla szkół (uczniowie, nauczyciele i rodzice).

Firma współpracuje z wieloma trenerami z terenu całego kraju. Naszym atutem jest przede wszystkim doświadczenie. Jesteśmy praktykami z wieloletnim doświadczeniem. Każdy z trenerów posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów. W zakładce „Koordynatorzy” możecie Państwo zapoznać się z sylwetkami współpracujących z firmą trenerów.

Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą, która nie korzysta z żadnych pośredników. Szkolenia są u nas tańsze średnio o 50 % niż w innych firmach szkoleniowych. Sukcesywnie wprowadzamy nowe produkty – nowe szkolenia i warsztaty. Wystarczy śledzić naszą stronę.

Uczestnikom szkoleń i warsztatów zapewniamy autorskie materiały szkoleniowe (wersja papierowa i elektroniczna – płyta CD), indywidualne konsultacje, zaświadczenia o odbyciu szkolenia, serwis kawowy.

Zapraszam do współpracy!

                                                     Marek Mudant

Podnosimy swoje kwalifikacje!

 

 

Misją naszej firmy jest kształcenie profesjonalnej kadry instytucji służb pomocowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień, a także przekazanie rzetelnej, fachowej, profesjonalnej i praktycznej wiedzy i umiejętności. Nasi trenerzy to wyłącznie osoby z bardzo dużym doświadczeniem, praktyką i wiedzą. Każdy ze współpracujących z firmą trenerów podnosi swoją wiedzę i kompetencje.

Dlatego miło mi jest Państwa poinformować, że jako właściciel firmy również przez ostatnie 5 lat podnosiłem swoje umiejętności na studiach III stopnia na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. W dniu 18 grudnia 2020 roku obroniłem swoją rozprawę doktorską pt. „Działania jednostek samorządu terytorialnego na rzecz poprawy bezpieczeństwa rodzin doświadczających przemocy w rodzinie na przykładzie województwa mazowieckiego”. Natomiast w dniu 24 czerwca 2021 roku miałem zaszczyt odebrać Dyplom Doktorski. W załączeniu krótka fotorelacja z w/w uroczystości.

Więcej na stronie https://mmszkolenia.edu.pl/?p=671