mgr Dorota Krupińska – pedagog zs. profilaktyka społeczna, specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia w procesie certyfikacji PARPA, terapeutka pracująca w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (BTFS/TSR), członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).

Jestem magistrem pedagogiki ze specjalnością profilaktyka społeczna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach). Ukończyłam Szkołę Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień PARPA (CARE Brok) i obecnie uczestniczę w procesie certyfikacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA, nr zaśw. 4557/2016). Jestem absolwentką Szkoły Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Warszawa), w której ukończyłam szkolenie II stopnia (zaawansowane). W ramach procesu certyfikacyjnego BTFS/TSR ukończyłam również następujące szkolenia tematyczne: „TSR w pracy z dzieckiem, nastolatkiem i rodziną”, „Zachowania i myśli suicydalne”, „Metoda Kids’ Skills – Dam radę” (motywowanie dzieci i młodzieży do nabywania nowych umiejętności, rozwoju, zmiany zachowań).

Pracuję jako specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia w Poradni Powrót z U w Siedlcach, prowadzę też własną działalność w zakresie psychoterapii uzależnień i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach pod nazwą: „One step. Dorota Krupińska”. Ponadto od 2015 r. w Instytucie Neurologii i Psychiatrii w Warszawie prowadzę warsztaty terapeutyczne pracy z ciałem (według autorskiej metody) dla pacjentów stacjonarnego ośrodka leczenia uzależnień, a wiosną 2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokołowie Podlaskim przeprowadziłam bardzo dobrze ocenione warsztaty motywujące w podejściu TSR dla osób poniżej 30. roku życia wielokrotnie niewybieranych przez pracodawców.

Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z grupą oraz prowadzeniu warsztatów różnego typu, związane zarówno z obecnie wykonywanym zawodem (ostatnio, w latach 2015-2016 prowadzenie konsultacji indywidualnych i grupy wsparcia dla rodzin zastępczych w podejściu TSR w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, w latach 2013-2014 współprowadzenie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych w gminnym punkcie konsultacyjnym z rozszerzoną ofertą terapeutyczną CPS w Tłuszczu), jak i jako trener gimnastyki usprawniającej (od 1993 r. instruktor, od 1994 r. instruktor II st.).

Wykłady i szkolenia dla zróżnicowanych grup odbiorców prowadziłam również wcześniej, pracując jako dziennikarz zajmujący się m.in. problematyką społeczną oraz dotyczącą zdrowia fizycznego i psychicznego.