mgr Monika Figler – psycholog, ratownik medyczny. Ukończyłam Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie o kierunku psychologia. Posiadam również wykształcenie medyczne, ukończyłam ratownictwo medyczne w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach. Uzyskałam Kurs Kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli w Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. Jestem również Certyfikowanym Asystentem Rodziny.

W latach 2013 – 2015 pracowałam na stanowisku psycholog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Węgrowie. Wypełniałam zadania psychologa w ramach prowadzenia specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w formie konsultacji indywidualnych, telefonicznych i drogą e-mailową oraz prowadziłam działania związane z interwencją kryzysową.

Od 2013 r. pracuję w Środowiskowym Domu Samopomocy w Miedznie oraz w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Jaworku gdzie wspieram i motywuje osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny.

W 2013 r. pracowałam jako asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liwie. Zajmowałam się między innymi diagnozowaniem problemów rodziny, współpracą z instytucjami (szkoła, przedszkole, sąd, policja, itp.) oraz motywowaniem i wspieraniem członków rodziny.

W 2014 roku pełniłam również obowiązki asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korytnicy.

Od 2013 r. wykładam psychologię w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach.

Prowadzę szkolenia psychologiczne z zakresu komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem oraz szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego.