mgr Monika Wrzosek

Posiadam wyższe wykształcenie pedagogiczne oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wachlarz umiejętności zdobyty w ciągu kilkunastu lat pracy. Od 2011 r. zawodowo zajmuję się bezpieczeństwem i higieną pracy. Wcześniej przez 6 lat pracowałam w szkole jako nauczyciel na różnych poziomach kształcenia.

Obecnie pracuję na samodzielnych stanowiskach w dwóch instytucjach jako inspektor ds. bhp. W roku 2012 r. uzyskałam uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej. Od tego czasu pełnię ww. funkcję w KPP w Węgrowie.

Ponadto, współpracuję z różnymi firmami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Prowadzę wykłady (prowadziłam zajęcia w technikum bhp), szkolenia wstępne i okresowe pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników administracyjno – biurowych, inżynieryjno – technicznych, służby zdrowia, robotniczych. Szkolenia oparte są na podstawie autorskich programów i materiałów, w tym metodą samokształcenia kierowanego, dostosowane do potrzeb, profilu działalności i oczekiwań zamawiającego. Moje działania są zawsze sprawne i efektywne, przez co w doskonały sposób rozwiązujemy problemy dużych przedsiębiorstw, jak i mniejszych, kilkuosobowych firm o różnych profilach działalności.