Szanowni Państwo,


W dniu 22 czerwca weszła w życie znowelizowana Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej, a w dniu 28 września 2023 r. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury Niebieskie Karty.
Znowelizowana ustawa wprowadza liczne nowe zadania zarówno dla zespołów interdyscyplinarnych, jak również grup diagnostyczno-pomocowych. Mnogość tych zadań powoduje zmianę dotychczasowego dokumentowania zarówno pracy zespołów jak i grup diagnostyczno-pomocowych. Ponadto ustawa wprowadza obowiązkowe szkolenia dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych (w terminie 12 miesięcy od powołania nowych ZI), jak również dla grup diagnostyczno-pomocowych. Z naszych ustaleń i obserwacji wynika, że głównym problemem jest właściwe dokumentowanie podejmowanych działań przez grupy D-P.

 

W związku z zapytaniami z terenu kraju firma M-M Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych dr Marek Mudant wychodzi z propozycją szkoleń trzech różnych wariantach:

1.Szkolenia w siedzibach Państwa jednostek (OPS, CUS, UM i UG), gdzie nasi trenerzy dojeżdżają do Państwa.

2.Szkolenia w formie online prowadzone na żywo z możliwością zadawania pytań plus konsultacje indywidualne bez limitu dla każdego uczestnika szkolenia.

3.Szkolenia wyjazdowe w Zakopanem, Wiśle, Kazimierzu Dolnym i innych miejscach w Polsce (w zależności od zapotrzebowania).

Dla spóźnialskich (którzy nie mają jeszcze dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia zmian –  Porozumienia, Zarządzenie i Regulamin) mamy jeszcze inną propozycję. Istnieje możliwość wykupienia u nas linku ze szkolenia z dnia 28 listopada 2023 roku i odsłuchania w dowolnym terminie. Prosimy jedynie przesłać wypełniony załączony Formularz z danymi osób chcących odsłuchać nasze szkolenie. Tym osobom wyślemy linki do odsłuchania szkolenia. Każdy uczestnik otrzymuje Zaświadczenie i materiały ze szkolenia. Oprócz tego w ramach usługi szkoleniowej są konsultacje trenerskie codziennie w godz. od 14.00 do 20.00.

Szkolenia w dwóch pierwszych wersjach trwają trzy bloki dydaktyczne po dwie godziny plus dwie przerwy, zazwyczaj od godz. 9.00 do 14.00.

Tematami przewodnimi propozycji „Wiosna 2024” są:

  • „Dokumentacja grup diagnostyczno-pomocowych w procedurze Niebieskie Karty w świetle znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 9 marca 2023 roku”.
  • „Dokumentacja Zespołu Interdyscyplinarnego w świetle znowelizowanej Ustawy o p.p.d. na podstawie autorskiego Regulaminu funkcjonowania ZI. Praktyczne omówienie najważniejszych zadań Zespołu oraz zasad dokumentowania działań podejmowanych przez Zespół.
  • Procedura udzielenia dziecku ochrony na podstawie art. 12 a Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – prawidłowe zasady dokumentowania przez pracownika socjalnego, funkcjonariusza Policji oraz przedstawiciela ochrony zdrowia.

Istnieje możliwość skorzystania z innego harmonogramu (szczegóły w załącznikach).

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia oraz autorskie materiały ze wszystkimi drukami dla zespołów i grup diagnostyczno-pomocowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym po wprowadzonych zmianach.

Szkolenia zostaną przeprowadzone przez p. Marka Mudanta – doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie – specjalistę z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Certyfikat PARPA). Posiada on wieloletnie doświadczenie trenerskie. Od ponad 25 lat pracuje w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie trzech powiatów województwa mazowieckiego.

Kształcenie profesjonalnej kadry instytucji służb pomocowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień, jak również przekazywanie profesjonalnej i praktycznej wiedzy z tego zakresu – to cecha, która firmę M-M Centrum Usług Szkoleniowo – Doradczych wyróżnia na rynku szkoleniowym. Opinia taka motywuje do działania i jeszcze większego samodoskonalenia. Pozostali trenerzy, którzy współpracują z firmą to wysoko wykwalifikowani pracownicy naukowi i co istotne – praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu: bezpieczeństwa wewnętrznego, sądownictwa, policji, terapii uzależnień, pracy socjalnej, profilaktyki. Dużym atutem firmy jest solidny warsztat naukowo – badawczy  trenerów, bo to sprawia, że każdy rodzaj pytań problemowych z obszaru przemocy i uzależnień, analizowany jest pod kątem teoretyczno-prawnym, celnie i natychmiast.

Tak silne zaplecze merytoryczne firmy daje gwarancję sukcesu zawodowego tym wszystkim, którzy pracują w obszarze pomocowym i chcą uzupełnić swoją wiedzę. Zajmujemy się fachowym doradztwem zawodowym, poradami i konsultacjami, przy czym większość porad i konsultacji udzielana jest bezpłatnie. Jesteśmy także aktywni na portalach społecznościowych, m.in. zapraszamy do naszej grupy „Zespoły Interdyscyplinarne” na FB, gdzie chętnie dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Nasze szkolenia we wszystkich wymienionych wyżej formach są od kilku lat najtańszymi w Polsce. Ponadto autorskie materiały szkoleniowe wykorzystywane są przez wiele Zespołów Interdyscyplinarnych oraz Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w naszym kraju.

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń znajdziecie Państwo w załącznikach.