Wioletta Zychnowska – psycholog specjalizujący się w zakresie psychologii wychowawczej.
Absolwentka studiów podyplomowych: przygotowanie pedagogiczne. Pracowała w Zespole Szkół
Specjalnych w Wołominie jako psycholog. Emerytowana policjantka, w stopniu podinspektora, z 23
letnim stażem służby. Ostatnio zajmowane stanowisko to ekspert ds. prewencji kryminalnej Wydziału
Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. Specjalizowała się w profilaktyce uzależnień,
cyberzagrożeniach, mowie nienawiści, handlu ludźmi, bezpieczeństwie seniorów. Zapobiegała
przestępczości i demoralizacji osób nieletnich. Realizowała szkolenia skierowane do przedszkolaków,
uczniów szkół podstawowych i średnich, ich rodziców, nauczycieli oraz seniorów. Pełniła obowiązki
oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. Była starszym wykładowcą Zakładu
Komunikacji Społecznej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Szkoliła policjantów z zakresu
komunikacji interpersonalnej, umiejętności radzenia sobie ze stresem, praw człowieka, etyki zawodu.
Wykonywała badania psychologiczne w pracowni psychotechnicznej. Ukończyła studium oficerskie ze
specjalizacją: prewencja w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.